Vremurile au rânduiala lor
Portalul de contact român-maghiar, așa cum reiese din obiectivele pe care le atribuiți acestui ambițios proiect de dialog interetnic, tributar nevoii acute de reconciliere, mai mult decât necesarã în peisajul nostru național, social și politic, este un demers lãudabil, care meritã toatã aprecierea noastrã și ne determinã sã contribuim, cu mult drag și de fiecare datã când vom avea ocazia, la reușita sa.

Valoros prin excelențã, acest edificiu solemn al colaborãrii româno-maghiare, la care, la rândul nostru, sperãm sã punem cât mai multe cãrãmizi, va deveni, cu certitudine un punct de reper foarte bine ancorat, în tot ceea ce va însemna dezvoltarea unei societãți coerente, în care, vectori mobilizatori, de genul solidaritãții și coeziunii sociale sã se impunã la nivelul sensibilitãții și mentalului colectiv, prevalând în fața oricãror altor factori negativi sau distorsiuni dictate de prezumptive și încã false nevoi de „reglare a unor conturi” între etnii.

Elogiem, încã de la început, acest demers, realmente util și eficient, având de partea argumentelor pe care le promovãm, certitudinea cã se poate, doveditã de însuși exemplul comunitãții aiudene. O comunitate așezatã, care demonstreazã, în mod necontenit, cã barierele inter-etnice nu mai sunt demult o stavilã în fața unui proces firesc de coabitare socialã iar jocul ierarhiilor și confruntãrilor dintre diversele categorii sociale care compun urbea, reprezintã doar aspecte pozitive ale unei dezvoltãri armonioase, bazatã pe competitivitate și nevoia constantã de a performa în diferite domenii.

La Aiud, comunitatea pe care o reprezentãm a înțeles cã istoria ne-a oferit, de-a lungul timpului, multe exemple, atât pozitive cât și negative iar pentru interpretarea acestora, atât românii, cât și maghiarii au conștientizat cel mai important lucru: istoria se judecã din prisma timpurilor în care s-au petrecut respectivele evenimente, pentru cã „vremurile au rânduiala lor” și nu trebuie cãutate explicații în prezent sau, mai mult, exacerbate acele asperitãți care nu-și mai au sensul acum.

                              Aiud – Turnul dogarilor și Biserica Reformatã

Fãrã a avea pretenția cã totul e perfect, și acceptând ideea cã stã în puterea noastrã ca lucrurile sã fie și mai bune, putem totuși, din acest punct de vedere, sã afirmãm cã aiudenii trãiesc în prezent și încearcã sã gãseascã soluții pentru prezent și pentru viitor, indiferent de etnia din care fac parte.

Concluzionând, ne exprimãm încrederea cã demersurile dumneavoastrã, elitare sub aspectul intențiilor de a crea un mediu de dezbatere propice dezvoltãrii de mentalitãți și atitudini care sã genereze comportamente sociale dezirabile la nivelul unei conviețuiri româno-maghiare firești, vor fi receptate în mod corespunzãtor la toate nivelurile societãții românești, începând de la factorii de decizie din politicã, administrație, instituțiile publice și pânã la marea masã a locuitorilor acestei minunate țãri în care conviețuim.

Suntem siguri cã mai este mult de muncã pe acest tãrâm al reconcilierii româno-maghiare dar odatã demarate aceste activitãți, prin intermediul cãrora, puterea de asimilare a exemplului și valorizarea modelelor sã fie elementele de legãturã ale dezbaterilor, avem certitudinea cã direcția în care ne îndreptãm este una coerentã și corectã.

Mihai Horațiu Josan
Primarul municipiului Aiud