Ungaria și România – de ce nu-și ridică vocea împreună pentru maghiarii și românii din Ucraina?

Ungaria și România – de ce nu-și ridică vocea împreună pentru maghiarii și românii din Ucraina?

Ungaria își apără maghiarii săi de peste hotare, acceptând chiar și ideea, că pentru această atitudine va fi considerată oaie neagră, catalogată naționalistă, populistă și egoistă. Egoistă, deoarece partea Europei care nu știe în ce constă problema minorităților autohtone, ar aștepta ca Ungaria să-și sacrifice maghiarii săi de peste hotare pe altarul bătăliilor geopolitice, solidarizându-se necondiționat cu o Ucraina care își intesifică zi cu zi politica sa antiminoritară.

Ungaria – firește – nu își lasă pe mâna sorții maghiarii săi din Ucraina, informând toate forurile competente despre  noua strategie de asimilare a minorităților din această țară, care minimalizează tot mai  mult posibilitățile de a  învăța în limba maternă.

Românii din Ucraina au aceași soartă ca și maghiarii din această țară. Învățământul în limba română este tot mai afectat de noua strategie de asimilare forțată a Ucrainei. Românii din Ucraina – firește – cer sprijinul politic al României, sperând, că  ”patria istorică” – așa cum o numesc ei – va ridica și ea vocea pentru ei la forurile internaționale.

România ca și țară membră NATO și UE are în mână o sumedenie de posibilități de a ajuta românii săi din Ucraina. Ar ajunge un singur veto, o singură interpelare marcantă…

Una dintre revistele minorității românești din Ucraina, Zorii Bucovinei (11 martie 2021) scrie din nou:

”Deşi încă la 1 şi 21 februarie curent „Zorile Bucovinei” semnaliza din nou situaţia gravă din învăţământ http://www.zorilebucovinei.com/news/show/3152/, mai bine zis, capcana în care se zbate ROMÂNA – reducerea orelor la limba şi literatura română, adresarea unor profesori de română din regiune către Ministerul Învăţământ şi Ştiinţă al Ucrainei cu rugămintea de a fixa orele pentru fiecare disciplină în parte şi de a spori numărul de ore la română, precum sunt  la ucraineană sau măcar cum au fost până acum, ca Materna să fie limba de bază în şcolile cu limba română de predare, să-i fie repartizate şi fixate orele necesare de studiu, şi de data aceasta n-a fost luată în consideraţie, ba mai mult, numărul de ore de română nu numai că nu au sporit, ci au fost reduse, n-a reacţionat nici un lider de societate.”

Ei formulează și un apel societății civile, presei din România, politicului, atenționând lumea întreagă:

Foto: http://www.zorilebucovinei.com/photo/41/

”Până încă nu e de tot târziu, ar trebui toate societăţile, consiliile şi alianţele să se unească ca să susţină, în primul rând, profesorii de română, să se rezolve odată şi pentru totdeauna problema studierii Limbii Române în şcolile cu predarea în română, de altfel pentru ce Patria-Mamă va acorda burse copiilor care nu vor mai învăţa în Limba strămoşilor…”

Oare de ce nu își unifică forțele Ungaria și România? De ce nu-și ridică vocea împreună pentru maghiarii și românii din Ucraina?

Leave a Reply

Your email address will not be published.