Oferim unul pentru celãlalt câte o parte din cultura noastrã
Oferim unul pentru celãlalt câte o parte din cultura noastrã

Biblioteca Orãșeneascã din Cristuru Secuiesc se mândrește cu o colecție de peste 50 000 de cãrți; o mare parte din ei a ajuns la noi prin cumpãrare, o altã parte prin donații. Multe persoane particulare ne-au oferit cãrți din biblioteca lor personalã, dar am primit multe publicații și de la librãrii, edituri și biblioteci. 

Așa am ajuns sã dispunem de o colecție substanțialã de literaturã, cãrți de specialitate, multe exemplare din literatura obligatorie și recomandatã, atât în limba maghiarã cât și în limba românã. 

La rândul nostru și noi oferim titluri din colecția noastrã celor care doresc sã citeascã, sã învețe. Și ne încântã gândul, cã cineva vrea sã citeascã literatura noastrã în limba românã și cã operele scrise de autori români și traduse în limba maghiarã vor fi citite și ele la rândul lor.
Consider cã în totalitate inițiativa Corbilor albi este extraordinarã, “instituționalizat” oferim unul pentru celãlalt câte o parte din cultura noastrã, astfel cã am început sã strâng și eu cãrți de la cunoscuți, de la prieteni, din anticariate, ca sã-i ofer celor care sunt interesați.

Eu mai țin minte cum în urmã cu multe decenii îmi citeau searã de searã pãrinții mei Toate pânzele sus de Radu Tudoran în limba maghiarã, iar dupã aceea cum ne uitam împreunã la serial și încetul cu încetul descifram misterele limbii române.