MUZICANDO – Társasjátékos útlevél a zenei világ határán

MUZICANDO – Társasjátékos útlevél a zenei világ határán

MUZICANDO – társasjátékos útlevél a zenei világ határán   Valójában egy sajátos baráti körként is meg lehetne határozni minket; olyan emberek vagyunk, akik asztal mellett keresik a jövõ köntösébe öltöztetett emlékeket. De nem ez vezetett ahhoz, hogy civil szervezetté alakuljunk – bár ez is belejátszott, természetesen –, hanem az, hogy a MUZICANDO nevet viselõ társasjátékot népszerûsítsük.  

  Ez magától is értetõdik valamelyest, hiszen a MUZICANDO Máramarosszigeten született, itt nyerte el végsõ formáját, itt vált egy olyan kártyajátékká, amely szerencsésen ötvözi az emberbe öltott izgalomigényt a sokkal csendesebb léptekkel közeledõ kulturális élményekkel.   A MUZICANDO igényes, de könnyen játszható, a zenei kultúrába észrevétlen könnyedséggel utat nyitó kártyajáték. 56 lapból áll a csomag, a lapokon hangszerek illetve zeneszerzõ-portrék láthatók. Már maga a felépítés is jelzi, hogy a két szerkezeti vonal majd egységes katarzissávba simul, ahol a lapok egymásratalálása és kombinációja több lesz mind örömforrás – magyarán: ez a MUZICANDO-effektus.  

  Nevelõ, tudománynépszerûsítõ jellege vitathatatlan. Ahhoz sem fér kétség, hogy a modern világhoz szerencsés ötvözet formájában tapad: zenei ismeretek és – mai kifejezéssel élve –adrenalin.   Minden korosztály számára élményt biztosít – ez nagy elõnyére szolgál. Az, hogy hiánypotló társasjáték, egyértelmû. S mivel a kártyalapok kombinációja tömeg-effektust is gerjeszt, maga a zenei színpad is felsejlik a játék izgalma mögött: hangszerek, koncert, zeneszerzõk… A játékos el is felejtheti, hogy játékasztalnál, és nem koncertteremben, operában ül, fényözönben, az elõadás sikerét elõrejelzõ nézõtéri moraj közepette.  

  A MUZICANDO társasjáték sikere mérhetõ. 2019-ig évente négyszer szerveztük meg az ún. turnénkat Máramarosszigeten. Nemzetközi jellegünk is egyre láthatóbb, hiszen versenyeinkre Angliából, Törökországból, Lengyelországból, Oroszországból, Ausztriából, Franciaországból, Egyiptomból, Hollandiából és Olaszországból is beneveztek már. A csapatoknak “vegyes” felállítást is javasoltunk – egyértelmû sikert aratva.   A 2015-16. tanévben saját erõnkbõl szerveztük meg a MUZICANDO ÖRÖMAJÁNDÉK címû iskolai nagyversenyünket, amelyre 285 diák és 15 tanár nevezett be.   A kulturális szervezeti szférába is sikerült bejutnunk: az 5 ÉV MUZICANDO VELETEK címet viselte az a rendezvényünk, amellyel a helyi FALUMÚZEUMBAN mutatkoztunk be.   A MUZICANDO ÖRÖMAJÁNDÉK projektünk olyannyira sikeres volt, hogy a Máramarosszigeti Zene és Mûvészeti Líceum legnagyobb rendezvényének, az Elõadók nemzetközi névsorolvasásának (Concursului internațional de interpretare instrumentalã, ediția XIV) is résztvevõi lehettünk. Itt – írd és mondd – 200 diák játszott velünk, megadatva nekik a dimenziós kettõs játék: színpadon (hangszerrel), kártyalappal a kézben…  

  Táborokat is szerveztünk, csoportos és egyéni kategóriában lehetett nyerni, kártyalapokat kombinálni, újat produkálni. A Szaploncai MUZICANDO táborban 20 diáknak biztosítottuk a jelenlétet és természetesen – az élményt.   Nyári táborunkat a 2-es a helyi Számú Általános Iskolával karöltve szerveztük meg – mintegy 80 diák vett részt ezen.   A Visóvölgyi Általános Iskolával kialakított együttmûködés („Muzicando în școala mea”) a vidék (falvak) felé is megnyitotta számunkra az utat. A 15 falusi gyerek számára élmény volt a sok hangszer meg sok zeneszerzõ – akikbõl-amikbõl kártyasorok állnak össze!   A fõvárosban való bemutatkozásunkat nagy izgalom elõzte meg, hiszen Bukarestben nagyon nagy a verseny az új társasjátékok terén. Vizsgánk kifejezetten sikeres volt és ehhez az elõkelõ színhely is hozzájárult: A Bukaresti Mûszaki Egyetem Központi Könyvtára.   Lassan kialakult és állandóvá vált a MUZICANDO BAJNOKSÁG, városi, megyei kvalifikációs rendszerrel. Ez már egyértelmûen jelezte és jelzi, hogy a MUZICANDO-jelenség gyökeret eresztett és jó úton jár ahhoz, hogy hódítson, divatba jöjjön szûkebb-tágabb értelemben vett régióinkban.  

  Nagy lendületet hozott az életünkben a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. támogatása, melynek során Marosvásárhelyen léptünk fel a Gyermekbarátság a zene szárnyán (“Coeziune între copii, pe aripile muzicii”) címû nagysikerû rendezvényen, ahol a MUZICANDO kártyajáték teljes dimenziójában kirárulkozhatott: emberi kapcsolat-kovácsolás, zenei élmény-foghatóság, többnyelvûség-élmény, adrenalin-forrás, zenei ismeretterjesztés alacsonyabb, magasabb hangszínben.  

  Nagy megvalósításaink közé soroljuk az állandó jelleggel bíró MUZICANDO-ISKOLÁT, amelynek egy 25 tagú gyerek- illetve felnõtt csoport a lelke és természetesen – haszonélvezõje. Önkénteseink tanítók-oktatók is egyben: pedagógusok, akik ebben a társasjátékban újrateremtik egykori gyerekönmagukat, az újabb és újabb generációk kezébe juttatva a jövõthúzó, korszerû lapokat (és napokat).  

  Íme röviden, melyek a MuZICANDO társasjáték azon sarkalatos pontjai, amelyek a nevelõ jellegét biztosítják:   1.A szivárványszínek egymásutániságának megszokása után a hangjegyek sorozata hozza meg a harmóniát.   2.A 49 hangszer megismerése – világok határához vezeti a gyereket, ilyenformán valóságos útlevéllé válik kezében a kártyalap. 3.A zenei hangok, szünetek, ritmusok megismerése, kijelzése – lüktetõ élmény a fuatalok számára.   4. A 7 ikonikus zeneszerzõ megismerése, arcvonásaik, öltözékük szemrevétele, testbeszédük irányvonalainak felsejlése – egyértelmû, többszintû kollektív élményt jelent (zeneszerzõ – játékos, játékos – játékos, zeneszerzõ – zene, stb.)   A MUZICANDO személyiségfejlesztõ oldala, kapcsolatteremtõ szerepe, sorozatos élményforrás-jellege általánosan ismert és elismert.   Jelmondatunk:    MUZICANDO – társasjátékos útlevél a zenei világ határán    Hogy kell játszani? Így:   https://www.muzicando.com/hp/hogy-kell-jatszani/

Leave a Reply

Your email address will not be published.