Andrei Sebastian Csiplo: Asociații si foruri culturale ale comunitãții românești din Ungaria
Andrei Sebastian Csiplo: Asociații si foruri culturale ale comunitãții românești din Ungaria

La momentul actual conform unor statistici realizate de unele asociații și organizații românești din Ungaria, numãrul etnicilor români de pe întreg teritoriul Ungariei se ridicã la 25000- 30000 de suflete. Minoritatea românã din Ungaria astfel situându-se pe locul al treilea din punct de vedere numeric, dupã populația minoritarã rromã și germanã.

De-a lungul timpului, dar mai ales dupã cãderea regimului comunist, în Ungaria s-au înființat numeroase asociații culturale având ca principale obiective pãstrarea tradițiilor, obiceiurilor și a limbii românești în cadrul comunitãții, cu preponderențã populației aflate în orașele și satele aflate în imediata vecinãtate a granițelor României.

    
                                                                  Bãtania (Battonya)
Cel mai vechi for cultural înființat oficial pe teritoriul Ungariei de azi, îl reprezintã Uniunea Culturalã a Românilor din Ungaria cu sediul la Giula (21 martie 1948). Bineînțeles existau și înainte de aceastã perioadã grupuri de intelectuali, sau religioase, de dansuri tradiționale care întreprindeau diverse activitãți, dar din pãcate la acea vreme nu în mod oficial. 
Odatã cu introducerea legii minoritãților naționale(1995), condițiile naționalitãților conlocuitoare din Ungaria s-au îmbunãtãțit considerabil având loc o ,,perioadã de înflorire’’ a diferitelor foruri culturale, legea devenind cu mult mai permisivã.

Printre cele mai importante asociații românești de pe teritoriul țãrii vecine, se numãrã:

Asociația pentru Românii din Aletea
Asociația de Dans a Pãstrãtorilor de Tradiții Românești
Asociația Culturalã Românã ,,Mihai Purdi’’
Asociația Românilor din Otlaca-Pustã
Asociația Românã din Budapesta
Asociația Tinerilor Români Ortodocși din Budapesta
Asociația Femeilor Românce Ortodoxe din Budapesta
Asociația Penticostalã românã din Ungaria
Asociația ,, Pentru Viitorul și Tradițiile Românești’’
Asociația de Reprezentare Naționalã a Intereselor Românilor din Ungaria
Asociația Gastronomicã a Românilor din Ungaria
Asociația Românilor din Bãtania
Pe lângã acestea se mai gãsesc și fundații:
Fundația Corului Român ,, Pentru Muzicã’’
Fundația ,, Lucian Magdu’’, Bãtania
Fundația ,, Pentru Cultura Româneascã’’(sub egida U.C.R.U)
Alãturi de aceste asocieri culturale ale românilor de pe aceste meleaguri, mai se numãrã și vasta activitate culturalã româneascã a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria sub egida cãreia funcționeazã numeroase alte asociații cu scop comun, dar uneori cu activitate diferitã precum:
Asociația Șahiștilor Români din Ungaria
Asociația ,,Miruna’’
Comunitatea Cercetãtorilor și Creatorilor Români din Ungaria
Asociația de turism a Românilor din Ungaria
Cercul Românesc de Teatru Amator
Societãți culturale ale românilor din Ungaria:
Societatea Culturalã a Românilor din Budapesta
Societatea Pedagogilor Români din Ungaria
Totodatã alãturi de aceste instituții ale comunitãții noastre, un rol important în pãstrarea, tratarea și transmiterea obiceiurilor, respectiv a tradițiilor românești și a celor legate de limbã, o reprezintã activitatea realizatã de Autoguvernarea pe Țarã a Românilor din Ungaria cu sediul la Giula. Sub egida acesteia funcționeazã asociațiile:
Asociația Culturalã de Tineret și Sport a Românilor din Ungaria
Asociația de Tineret a Românilor din Ungaria
(Clubul pensionarilor Români)
În localitatea Micherechi mai funcționeazã:
Coaliția Românilor din Ungaria

Chiar dacã comunitatea românilor din țara vecinã au o pondere numericã scãzutã, de-a lungul timpului aceasta s-a adaptat constant la condițiile impuse de statul maghiar, integrându-se aproape perfect în societatea modernã din Ungaria, iar totodatã contribuind considerabil la formarea unui mediu multicultural european, prin schimburile interculturale și prezența acestora în diferitele localitãți de pe teritoriul țãrii vecine. Aici se potrivește expresia: ,, dupã muncã și rãsplatã’’. 

Atașat vã trimit lista asociațiilor cu denumirile în limba maghiarã(forma oficialã), unde se vor citi în ordinea urmãtoare: numele asociației/ fundației/ societãții/ uniunii sau coaliției, adresa unde se gãsesc și președintele acestora:

http://nemzetisegek.bmknet.hu/2018/03/10/roman-nemzetisegi-es-kisebbseguggyel-foglalkozo-szervezetek/

Pentru cei doritori de a sprijini activitatea unora din aceste foruri culturale ale românilor din Ungaria cu 1+1% din impozitul pe venit, în eventualitate vã voi atașa și lista în cauzã prezentã în ziarul ,,Foaia Româneascã’’:

https://www.facebook.com/foaiaromaneasca/photos/a.1588803361384628/2220354138229544/?type=3&theater