15 noiembrie, Ziua Maghiarimii Risipite
15 noiembrie, Ziua Maghiarimii Risipite

Din acest an ziua de 15 noiembrie este declaratã de cãtre Parlamentul Ungariei Ziua maghiarimii risipite (A magyar szórvány napja). Acest fapt în primul rând atrage atenția asupra existenței și activitãților acelor maghiari, care nu trãiesc în regiuni monolingve maghiarofone cum ar fi ținutul Secuiesc mediatizat , ci în localitãți unde ponderea lor este scãzutã, sub 10 la sutã.

În al doilea rând se atrage atenția asupra difererențelor care existã între posibilitãțile de manifestare identitarã a celor care trãiesc comasați și a celor care trãiesc dispersați. Problemele acestora din urmã sunt tot mai actuale în tot Bazinul Carpatic, deorece fenomenul de asimiliație – cu toate variantele sale directe și indirecte – în aceste comunitãți este mai pregnant, ba în unele locuri chiar alarmant.

Decizia Parlamentului Ungariei este pe cât de binevenitã, pe atât de actualã, deorece și în România existã conceptul cã a fi maghiar înseamnã ceva legat de județele Mureș, Harghita și Covasna, deși numai în orașul Cluj trãiesc 50 000 de maghiari, aproape mai mulți decât în Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe (reședințele secuiești”) împreunã.

Dar încã nici maghiarii din Cluj, Oradea, Satu Mare etc. nu pot fi încadrați în categoria maghiarilor risipiți, deoarece ei încã mai sunt capabili de autoorganizare.

Însã mulți maghiari din Bazinul Carpatic printre care și ungurii din județele Alba, Sibiu, Hunedoara, Maramureș etc. trãiesc în comunitãți mult prea mici, ca sã se mai poatã autoorganiza. Rãmânând fãrã intelectuali, dascãli și preoți, dezvoltarea lor identitarã pãstrarea limbii materne devine mai mult ca anevoioasã.

Datoritã istoriei națiunii maghiare existã în prezent în Bazinul Carpatic un numãr mare de localitãți cu un numãr scãzut de maghiari, sau zone în care ponderea lor este foarte micã. În aceste locuri comunicarea în limba maternã este mult îngreunatã de aceste situații identitare specifice.

Aceastã zi de 15 noiembrie de fapt ziua de naștere a principelui Bethlen Gábor este sãrbãtoarea lor.

Una dintre cele mai interesante serbãri a avut loc în Deva, unde la Liceul Maghiar Téglás Gábor s-au prezentat în fața pãrinților respectiv a musafirilor sosiți aproape din toate județele Transilvaniei elevii care frecventeazã acest liceu.

Liceul Maghiar Téglás Gábor din Deva are mai mult de 500 de elevi, dintre care cca. 150 provin din afara reședinței de județ.

Au fost prezenți și copii de la Fundația Sfântul Francisc, copii adoptați.

Spectacolul lor din holul elegantului liceu maghiar a fost plãcut și auzului și vederii, mai ales datoritã faptului cã erau prezenți și urmașii acelor secui din Bucovina, care au fost strãmutați pe vremuri în localitatea Cristur, în anii 1910.