Pledoarie pentru Opționalul „Istoria Clujului” propus unei clase de elevi de la Colegiul Național „George Barițiu”, profesor coordonator Vladimir-Alexandru Bogosavliev (profesor asociat Laura Zmicalã)

În ultimii ani, istoria localã a redevenit un subiect popular, demn de luat in seamã, relevant, cum de altfel a fost si in primele decenii ale secolului al XX-lea. Atunci predarea istoriei locale și-a câștigat un loc în predarea istoriei în multe țãri europene si nu numai, ca parte a curriculumului, cu precãdere însã în învãțîmântul primar. Totuși, deși ea era consideratã ca fiind un segment important al istoriei universale, adoptarea istoriei locale în școli s-a dovedit a fi un proces foarte lent în toate țãrile unde a fost inclusã in curriculum.

Preocuparea recentã fațã de diversitate culturalã, diferențe lingvistice, de tradiții și obiceiuri, identitãți culturale multiple se datoreazã pe de o parte potențialei amenințãri ale globalizãrii asupra culturii și identitãții locale, pe de altã parte climatului intelectual postmodern.

Ideea unui proiect școlar care vizeazã istoria localã a avut la bazã nenumãrate vizite în orașul Cluj-Napoca cu diverse grupuri de elevi de la Colegiul Național „George Barițiu” și nu numai ghidate de subsemnatul, professor de istorie la colegiul mai sus amintit. Tinerii au manifestat foarte mare interes în timpul acestor incursiuni in oraș si doreau sã repete experiența de a participa la astfel de tururi.


Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca

Opționalul „Istoria Clujului” se adreseazã unei clase liceale (clasa a XI-a) care are specializarea științe sociale, elevii stãpânind generalitãți universale ale istoriei. Suportul de curs îl constituie ghidul istorico-turistic „Clujul vãzut si nevãzut” de Vladimir-Alexandru Bogosavlievici si Laura Zmicalã.

Ghidul a apãrut în douã ediții, a doua ediție înbogãțitã în luna august a anului în curs. Considerãm cã acest ghid este o resursã valoroasã pentru proiect, datoritã faptului, cã este astfel conceput încât urmãrește zone de interes turistic în Cluj, foarte ușor de urmãrit si de „bãtut cu pasul”, precum și o hartã a orașului care marcheazã clãdirile importante.

Ceea ce considerãm foarte important este cã istoria localã trebuie cercetatã prin diverse mijloace, nu numai asimilatã prin metoda învãțãrii tradiționale a notițelor în cadrul sãlii de clasa. Dintre metodele efective care vor fi abordate se numãrã studierea si analiza documentelor istorice locale, citirea si chiar realizarea unor hãrți, vizite la biblioteci, muzee, galerii, diverse tururi ale orasului. Astfel, istoria devine o materie practicã, vie și activã.

Mai mult decât atât, în timpul vizitelor tinerii intri în contact cu experți cum ar fi curatori ai muzeelor, arhivari, arheologi, membri ai unor societãți istorice și culturale. Ca și o consecințã, istoria localã are o semnificație mai mare în afara clasei pentru cã e un schimb în derulare în care elevii interacționeazã cu oameni reali, profesioniști și procesul de învãțare se extinde dincolo de cadrul manualelor, iar elevii pot face legãturi proprii cu lumea exterioarã și iau controlul propriei învãțãri active conducând la dezvoltarea personalã a tinerilor.

De asemenea, foarte important este cã tinerii învațã cã dovezile trecutului stau sub amenințarea prezentului și a interacțiunii umane cu mediul înconjurãtor. În felul acesta ei capãtã o atitudine de responsabilitate fațã de zestrea culturalã, pãstrând unicitatea locului în care trãiesc.


                                           Palatul Széky – Cluj-Napoca


Un alt obiectiv al proiectului care va începe sub forma opționalului
este cã elevii sã înțeleagã diferitele culturi si valori culturale,
credințele care au conturat acest oraș în trecut și care continuã sã dea
culoare Clujului: români, maghiari, germani, evrei, bulgari și sporadic
și alte etnii, în numãr mai mic, cum ar fi italieni și englezi.


                    Palatul Babos Sándor – Cluj-Napoca

Tinerii trebuie sa fie conștienți de beneficiile si de barierele potențiale în vederea comunicãrii interculturale efective. Istoria Clujului este atât de diversã și de bogatã încât ei au oportunitatea sã exploreze faptul cã diferențele culturale pot avea impact asupra grupului prin dezbateri, prezentãri ale etniilor, comunicarea unor impresii.

Mediul cultural poate fi o bazã pentru analiza contrastantã a culturilor care au coexistat și încã conviețuiesc în aceastã regiune.Elevii pot deveni mai sensibili si toleranți fațã de nevoile altor culturi, prețuind diferențele și stabilind raporturi interculturale prin eventualele activitãți comune cu colegi aparținând altor culturi.

Obiectivul conștientizãrii multiculturalismului din Cluj țintește la furnizarea oportunitãților egale tuturor elevilor, fie ei majoritari sau minoritari, promoveazã idealuri democratice si dreptate socialã, prin urmare încurajând elevii sã devinã conțtienți de perspective diverse, altele decât ale lor înșiși. Multiculturalismul are potențialul de a-i ajuta pe elevi sã devinã cetãțeni mai buni care înțeleg și respectã variatele preocupãri ale altor grupuri de oameni, ceea ce le va îmbunãtãti viața. Educația multiculturalã poate schimba atitudini, reduce prejudecãțile, încurajând toleranța în privința etniei, religiei, abilitãților fizice si mentale; duce la schimbare socialã prin educație.


                                                Hoștezeni (Hóstátiak)

Produsele finale ale cursului opțional sunt variate si vor fi realizate de-a lungul anului școlar. Dintre ele amintim expoziții cu temã, o lecție deschisã, articole in revista școlii și în alte publicații, participarea la discuții care vizeazã tematica cursului, prezentarea activitãților realizate și în alte școli din sistemul de învãțãmânt.

De asemenea, dorim realizarea unor parteneriate cu comunitatea localã astfel încât barierele între școalã și lumea exterioarã sã cadã. Dorim sã colaborãm cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Departamentul de Geografia Turismului din cadrul Facultãții de Geografie Cluj, Departamentul de Turism Cultural al Facultații de Istorie si Filosofie Cluj.

Un parteneriat pe care îl speram a fi efectiv si eficient este cu Asociația Cluj Guided Tours care oferã tururi ghidate în oraș prin intermediul studenților si masteranzilor pregãtiți în domeniul ghidajului turistic coordonați de un cadru didactic de la Facultatea de Geografie, doamna profesoarã Cristina Pãtrașcu, în perspectiva Capitalei Culturale a Tineretului 2015 și a Capitalei Culturale Europene 2021.

Astfel, ne dorim cã din rîndurile elevilor de clasa a XI-a de la colegiul nostru sa fie câțiva care sã contureze un grup mai restrâns de viitori ghizi de turism în Cluj-Napoca, astfel încât pe viitor sã poatã raspunde pozitiv unor solicitari ale unui ghidaj turistic în oraș chiar intr-o limba de circulație internationalã cum este limba englezã, așa cum foarte bine o fac in prezent studenții și masteranzii de la Facultatea de Geografie Cluj în calitate de voluntari.

prof. Vladimir-Alexandru Bogosavliev
prof. Laura Zmicalã