PERICOL! Inscripții bilingve în Ungaria și Austria!

Pesemne,
pericolul de a reface Imperiul Austro-Ungar nu a trecut! Trebuie sã fim
vigilenți pentru ca restaurarea acestui odios dualism sã nu se producã. Primele
semne, însã, sunt palpabile.

Am cãlãtorit,
recent, în Ungaria și Austria, grație Biankãi, care a prins bursa Eramus+
pentru cei care lucreazã în universitãți.


Ultima datã am fost
în Viena la cumpãna dintre anii 2009-2010. Nu am vizitat localitãți mai mici,
doar metropola austriacã. Acum, însã, ne-am deplasat cu mașina și am avut
ocazia sã cutreierãm și prin sate, comune și orașe mici, am vizitat ambele
castele Esterházy, aflate de-o parte și de alta al graniței dintre Ungaria și
Austria, care, oricum, nu prea existã.  

și iatã ce am
descoperit: