Noi proiecte pentru predarea limbii române în Gãgãuzia

Noi proiecte pentru predarea limbii române în Gãgãuzia

Sâmbãtã, 16 mai, Bașcanul Gãgãuziei, Irina Vlah, a avut o întrevedere cu rectorul universitãții Dunãrea de Jos (România), Iulian Bîrsan. La întrevedere au mai participat șefa direcției generale de învãțãmânt din Gãgãuzia Sofia Torlak și șeful direcției relații externe, Vitalie Vlah.

Irina Vlah a mulțumit oaspeților pentru vizitã. „Am așteptat de mult timp, ca sã ajungeți la noi. S-au dezvoltat relații bune între Comitetul Executiv și Universitate și suntem gata sã participãm activ în toate planurile actuale”, a menționat Bașcanul.

Rectorul Iulian Bîrsan, la rândul sãu, a menționat cã scopul vizitei a fost identificarea în continuare a planurilor de cooperare. „Am dori sã știm ce fel de programe de formare doriți sã puneți în aplicare”, a spus el.

Dupã cum a menționat Președinta Comitetului Executiv, este necesarã includerea filologilor în acest program,deoarece în Gãgãuzia sunt probleme cu eficiența studierii limbii de stat. „Pânã când Republica Moldova nu are astfel de posibilitãți de a ne ajuta în acest sens, suntem încântați sã profitãm de programele DVS”, a spus guvernatorul.

Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galați este cea mai mare instituție de învãțãmânt superior din sud-estul României, în care în 17 facultãți își fac studiile în jur de 16 000 de studenți. În anul 2013, la studiile de masterat s-au inmatriculat 25 de profesori de limba românã din regiune.

.2:0.0.0.0.0.0″>Aspecte de la cursul de perfecționare pentru profesorii de românã din Gãgãuzia organizatã de Universitatea Dunãrea de Jos Galați

Universitatea are programe pentru îmbunãtãțirea cunoștințelor limbii de stat pentru profesorii și elevii instituțiilor de învãțãmînt din Gãgãuzia.

Din septembrie anului curent în școlile din Gãgãuzia se va studia limba românã în clasele primare în baza noilor manuale: Nino și prietenii lui Limba românã ca limbã nematernã. Clasa I (vol I) coord. Elena Platon autori: Ioana Sonea, ștefania Tãrãu


                                                                   Copiii din Galați…

Acest proiect are ca scop de a introduce încã un curs oral de studiere a limbii române de cãtre elevii claselor primare din școlile cu predare în limba rusã. Elevii claselor primare vor avea aceastã posibilitate datoritã proiectului elaborat de cãtre doamna Gina Necula, lector universitar Dunãrea de Jos, Galați România, la fel și datoritã susținerii din partea Guvernatorului al UTA Gãgãuzia doamna Irina Vlah.

Elevii jucîndu-se vor studia limba românã, atunci ei vor fi capabili sã memorizeze mai multe cuvinte și fraze, cu o dorințã mai mare vor activa la orele de limba românã. Se prevede ca copiii sã-și dezvolte competențele de audiere, memorizare și comunicare în limba românã. Implementarea acestui proiect va spori nivelul de cunoaștere a limbii române de cãtre elevi.


Copii din liceul teoretic G. Gaidarji vor studia un curs de limba românã în baza noilor manuale

În cadrul Direcției Generale de Educație din Gãgãuzia va fi introdusã o nouã unitate care va monitoriza procesul de derulare a cestui proiect.

Profesoarele care vor preda limba românã cu ajutorul noilor manuale vor participa la instruiri, care vor avea loc la galați în luna iunie-iulie anului curent.

Sperãm ca acest proiect sã aducã beneficii elevilor, pãrinților și în genere pentru toatã Gãgãuzia și Moldova.