MESAJ CU PRILEJUL ZILEI MAGHIARILOR DE PRETUTINDENI

MESAJ CU PRILEJUL ZILEI MAGHIARILOR DE PRETUTINDENI

La 15 martie 2016 se împlinesc 168 de ani de la Revoluția Maghiarã de la 1848, momentul care a însemnat începutul modernizãrii Europei de azi. Pentru vecinii și prietenii noștri maghiari care locuiesc în Ungaria, în România sau oriunde în lume aceastã zi este una dintre cele mai mari sãrbãtori, devenind, de-a lungul timpului, un simbol al luptei pentru libertate, dreptate și pace.

Anul 1848 reprezintã un moment comun în istoria României și Ungariei, fiind determinat pentru formarea și consolidarea celor douã națiuni, așa cum sunt ele astãzi. De aceea, 15 Martie este un moment în care suntem datori sã ne amintim cã societatea în care trãim în zilele noastre, ca români și maghiari, dar mai ales ca cetãțeni europeni, este rezultatul unor aspirații și idealuri pentru care au luptat înaintașii noștri. Valorile pentru care maghiarii au declanșat Revoluția de la Pesta printre care se numãrã libertatea presei, democrație parlamentarã, guvern responsabil sau egalitatea tuturor cetãțenilor sub aspect civic și confesional sunt în spiritul revendicãrilor exprimate de transilvãneni în Proclamația de la Blaj și, mai mult, sunt valori care cãlãuzesc în prezent națiunile noastre.

Transmit astãzi poporului maghiar, etnicilor maghiari din România și de pretutindeni, cu ocazia celor 168 de ani de la martie 1848, un mesaj de respect și solidaritate. Vom fi mereu preocupați ca maghiarii din România sã trãiascã aici în pace, armonie și colaborare și ne vom asigura cã existã cadrul adecvat pentru pãstrarea tradițiilor, culturii și limbii fiecãrei minoritãți etnice pentru cã minoritãțile naționale în general și comunitatea maghiarã în particular au reprezentat și reprezintã un izvor important de bogãție spiritualã în România care trebuie valorificat pentru întregirea zestrei noastre culturale.

România și Ungaria au trecut împreunã, de-a lungul istoriei, prin etape similare, au parcurs experiența regimurilor totalitare din cele douã țãri, dar și pașii pentru aderarea la NATO și integrarea în Uniunea Europeanã.

Drumul nostru continuã, aspirațiile noastre comune fiind în sensul respectãrii valorilor democratice și prosperitãții cetãțenilor noștri, indiferent de etnia lor. Dialogul dintre România și Ungaria, dialogul între românii și maghiarii care locuiesc în țara noastrã sunt resurse importante pentru consolidarea aspirațiilor noastre comune, pentru atingerea obiectivelor nãscute în spațiul și în spiritul construcției europene comune.

Transmit astãzi, cu acest prilej, ”La mulți ani”, tuturor maghiarilor!

Dacian CIOLOȘ

Prim Ministru al României