Legea lui… „Împotrivã"
Legea lui… „Împotrivã”

„…precum ura și violența pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase și inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violențã pentru schimbarea ordinii constituționale sau a instituțiilor democratice, naționalismul extremist. În aceastã categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fãrã personalitate juridicã, partidele și mișcãrile politice, asociațiile și fundațiile, societãțile reglementate de Legea societãților nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerințele prevãzute la prezenta literã”,

se aratã, printre altele, în legea privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovãrii cultului persoanelor vinovate de sãvârșirea unor infracțiuni contra pãcii și omenirii, recent promulgatã de președintele Klaus Werner Iohannis.

Interesantã și totodatã neliniștitoare aceastã lege, scoasã la ivealã oarecum pe neanunțate și care, în opinia mea, poate inflama suplimentar lucrurile în Ardeal. Are și ea gradul ei firesc de utilitate dar, ca orice medicament de sintezã, e posibil sã aibã și efecte adverse nebãnuite!

Unii spun cã, de fapt, legea i-ar viza într-o anumitã mãsurã și pe maghiari, respectiv organizațiile lor „pretenționiste” și cã în acest sens trimiterile expresis verbis la legionari și comuniști nu ar fi decât un soi de acoperire. Nu știu ce sã cred….Oricum, simbolic vorbind, cu cât seceta și canicula climaticã aferentã sunt tot mai extinse, an de an, cu atât sesizez adunându-se nori tot mai groși de tensiuni în interiorul arcului carpatic. Mai ales cã anul 2016, de la un capãt la altul va fi unul electoral, iar pentru târgumureșeni (cã în altã curte nu ne permitem sã ne bãgãm) aerul politic pare tot mai greu de respirat.

Asta apropo și de Combinatul Azomureș, moment al discursului nostru în care, cu voia cititorului, facem o parantezã rugându-l – autosuficiențã de autor ce sper sã-mi fie iertatã… – sã lectureze un mai vechi material propriu numit „Antiparalelã târgumureșanã și clujeanã” pe care l-am semnat pe acest portal și din care citez un pasaj:

În acest oraș, una dintre cele mai acute chestiuni o reprezintã, am remarcat, disconfortul ce-l resimt și-l manifestã aproape fãțiș maghiarii, deranjați cã proporția etnicã s-a schimbat, românii devenind majoritari în ultimele decenii, proces ce a început prin anii 60. Generic, regimul Ceaușescu este acuzat direct de acest lucru, datoritã politicii sistematice de aducere de români, prin procesul de industrializare în capitala de județ, iar simbolic și nu numai, „vârful de lance al românizãrii” este considerat Combinatul Chimic Azomureș.

Am dat acest citat deoarece se remarcã, în ultimele sãptãmâni un atac tot mai virulent la adresa combinatului, care nu mai contenește sã polueze Tîrgu-Mureșul. Atacul se petrece, cu precãdere, dinspre partea maghiarã a societãții, care vrea închiderea Azomureșului, indiferent de tehnologizãrile antipoluare pe care se laudã cã le face.

Surprinzãtor, la acest concert s-a alãturat, poate din interes electoral sau de altã naturã, primarul Dorin Florea! Oricum, toatã suflarea interesatã și responsabilã a orașului urmãrește sã vadã dacã, la finalul acestui an, patronii Azomureșului se vor ține de promisiune și vor încheia investițiile prin care combinatul nu va mai polua…

Revenind la… ale noastre, observãm cã, în mediul online, apariția acestei legi ce sancționeazã manifestãrile cu caracter fascist, rasist sau xenofob este prezentatã ca fiiind rãspunsul la o solicitare a SUA.

“Acest act legislativ a fost inclus în sfera securitãții, prin urmare ea reprezintã o lege Big Brother a istoriei cãreia i se oferã și mijloace de aplicare din același registru: nu doar prin intermediul Parchetului, ci chiar al seviciilor secrete”,

scrie istoricul Mircea Stãnescu pe blogul sãu. Drept care este foarte probabil ca, dacã va cãlca pe bec din punctul de vedere al legii, „Noua Dreaptã” sã ajungã sã fie sancționatã. Dar și Partidul Jobbik și „Mișcarea Tinerilor din cele 64 de Comitate” care, prin reprezentanți sau simpatizanți, se vor manifesta în sensul legii pe teritoriul României.

În acest context, e de sperat sã nu avem parte, de acum încolo – și, cel mai aproape, în luna martie a anului viitor – de tensiuni, conflicte interetnice și efectele violente ale acestora…

Pentru cã sunt voci ce susțin cã tocmai apariția acestei legi, prin reacție de tip „provocare-rãzbunare”, va potența și cataliza aceste conflicte nedorite!