Lajos Szentpéteri și alți colegi studenți turdeni la Graz
Orașul Graz, capitala provinciei austriece Stiria, în ciuda statutului provincial, în raport cu Viena, a fost un centru cu o veche și bogatã tradiție universitarã. Universitatea din Graz a fost fondatã în anul 1585 de Carol al II-lea, arhiducele Austriei și refondatã în 1827 de împãratul Francisc I, instituția de învãțãmânt superior primind numele de Universitatea Carol-Francisc, care amintește de cei doi fondatori.

     

                                                    Graz la începutul secolului 20

În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, Universitatea din Graz a atras un numãr de patru (cinci) studenți originari din Turda.

În ordine cronologicã, primul dintre ei a fost Ernest Rieben von Riebenfeld, care a studiat dreptul între 1871 și 1872 . Despre el se cunoaște cã era german de confesiune romano-catolicã, iar la înscrierea la universitate avea 19 ani. Alte aspecte ale vieții sale rãmân, în stadiul actual al cercetãrilor, necunoscute cu precizarea cã tânãrul turdean se trãgea dintr-o ilustrã familie de militari, tatãl sãu fiind colonel, iar bunicul sau poate unchiul sãu era general în armata cezaro-crãiascã, Karl Alexander Rieben Elder von Riebenfeld (1790-1860). Acesta din urmã a devenit general-maior la 11 martie 1850, fiind pensionat la 29 aprilie 1853 .

Cel mai important student din Turda la Graz, prin prisma carierei ulterioare avute, a fost medicinistul Szentpéteri Lajos. La momentul înmatriculãrii la universitatea austriacã (1872) avea 21 de ani, deci era nãscut în 1851 . Szentpéteri Lajos era maghiar de confesiune romano-catolicã și a mai studiat medicina la Universitatea din Pesta. Deși nu conoaștem exact care a fost perioada studiilor din informațiile ulterioare reiese cã tânãrul turdean și-a luat doctoratul în medicnã, ajungând medicul șef al comitatului Turda-Arieș. El este menționat în aceastã calitate în anii 1887, 1888, 1894, 1897. Începând cu anul 1886 medicul turdean este membru al Societãții Muzeul Ardelean, secțiunea de medicinã și științe ale naturii (cu mențiuni în anii 1887, 1888, 1894) . Szentpéteri Lajos s-a remarcat și printr-o activitate socialã și filantropicã. Astfel, în anul 1897 medicul turdean a donat suma de 2 coroane cu ocazia sãrbãtorilor mileniului ungar , conform unei informații vehiculatã de ziarul unitarian, Keresztény Magvetõ .

În plan personal medicul Szentpéteri Lajos a fost cãsãtorit cu Haller Zsuzsa, care avea o pregãtire similarã cu a soțului sãu, fiind doctor în filologie și învãțãtoare la școalã primarã de stat din Turda Veche . În perioada interbelicã ea a scris numeroase cãrți și mai ales manuale didactice pentru clasele primare. dintre care amintim . Din pãcate alte informații despre viața și activitatea ilustrului medic turdean rãmân necunoscute.

Un alt student turdean la Graz a fost Kállay Alexander, care a studiat dreptul între 1890-1891. El era maghiar de confesiune evanghelic-luteranã, iar la înmatricularea la universitate avea 18 ani, deci era nãscut în 1872 . Nu se cunosc date despre el și activitatea sa.

Printre tinerii studioși la Graz s-a aflat și o fatã, Veress Margarethe (Weress Margit), de confesiune uninariarã și naționalitate maghiarã. Ea era nãscutã la 3 iulie 1894, a fãcut școala primarã la Turda, iar la Graz a urmat un curs de farmacie în anul 1916. Margit și-a completat pregãtirea la Universitatea din Cluj . Despre ea știm cã a fost fiica medicului veterinar al Turzii, Weress Ferencz (n.r. poziția 142 de pe listã). O urmã a turdencei apare în anul 1934 în ziarul Székelység. A Székelyfödet és népét ismertetõ folyóirat din Odorheiul Secuiesc, spunându-se despre ea cã susținut examenul de profesor la Universitatea din Cluj, obținând rezultate foarte bune .

În legãturã cu Universitatea din Graz, un caz interesant a fost cel al lui românului Iulian Filipescu, care a studiat la Politehnic din Graz.

           

                                   Turda – Torda la începutul secolului 20

Istoricul Cornel Sigmirean consemneazã în douã lucrãri faptul cã Iulian Filipescu era din Turda . În lucrarea autorilor maghiari Mészáros Andor, Szögi László, Varga Júlia apãrutã de curând se consemneazã cã Iulian Filipescu era nãscut la Nãsãud (azi jud. Bistrița-Nãsãud), tatãl sãu fiind colector de impozite în Turda . În opinia noastrã Iulian Filipescu a fost nãscut la Nãsãud, dar la momentul înscrierii la facultate el locuia la Turda împreunã cu familia sa. Cert este faptul cã tânãrul Filipescu era român de confesiune ortodoxã și a studiat la Politehnica din Graz între 1871-1875, beneficiind de o bursã din partea Fundației Gojdu. Nu cunoaștem alte informații despre el.

Așadar, dacã îl considerãm pe Iulian Filipescu ca fiind din Turda, numãrul studenților turdeni din capitala Stiriei ajunge la cinci. Dintre aceștia trei au fost de origine maghiarã, iar câte unul germanã, respectiv românã. Deși numãrul lor este mic, confesiunea studenților demonstreazã încã o datã diversitatea religioasã din Turda: doi au fost romano-catolici, câte unul evanghelic-luteran, unitarian și ortodox. Toți cei cinci studenți turdeni turdeni proveneau din familii cu o situație materialã bunã, capabile sã susținã cheltuielile cerute de viața de student.

Fenomenul peregrinatio academica a fost prezent și la nivelul tudenilor de la Graz: Szentpéteri Lajos a mai studiat la Budapesta, iar Veress Margarethe a mai studiat la Cluj.