Marţi, 19 Noiembrie 2019
Marţi, 19 Noiembrie 2019


Reflektor / Andrei Sebastian Csiplo: Asociații si foruri culturale ale comunității românești din Ungaria

Andrei Sebastian Csiplo: Asociații si foruri culturale ale comunității românești din Ungaria

La momentul actual conform unor statistici realizate de unele asociații și organizații românești din Ungaria, numărul etnicilor români de pe întreg teritoriul Ungariei se ridică la 25000- 30000 de suflete. Minoritatea română din Ungaria astfel situându-se pe locul al treilea din punct de vedere numeric, după populația minoritară rromă și germană.

De-a lungul timpului, dar mai ales după căderea regimului comunist, în Ungaria s-au înființat numeroase asociații culturale având ca principale obiective păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și a limbii românești în cadrul comunității, cu preponderență populației aflate în orașele și satele aflate în imediata vecinătate a granițelor României.

    

                                                                  Bătania (Battonya)

Cel mai vechi for cultural înființat oficial pe teritoriul Ungariei de azi, îl reprezintă Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria cu sediul la Giula (21 martie 1948). Bineînțeles existau și înainte de această perioadă grupuri de intelectuali, sau religioase, de dansuri tradiționale care întreprindeau diverse activități, dar din păcate la acea vreme nu în mod oficial. 

Odată cu introducerea legii minorităților naționale(1995), condițiile naționalităților conlocuitoare din Ungaria s-au îmbunătățit considerabil având loc o ,,perioadă de înflorire’’ a diferitelor foruri culturale, legea devenind cu mult mai permisivă.

Printre cele mai importante asociații românești de pe teritoriul țării vecine, se numără:

Asociația pentru Românii din Aletea
Asociația de Dans a Păstrătorilor de Tradiții Românești
Asociația Culturală Română ,,Mihai Purdi’’
Asociația Românilor din Otlaca-Pustă
Asociația Română din Budapesta
Asociația Tinerilor Români Ortodocși din Budapesta
Asociația Femeilor Românce Ortodoxe din Budapesta
Asociația Penticostală română din Ungaria
Asociația ,, Pentru Viitorul și Tradițiile Românești’’
Asociația de Reprezentare Națională a Intereselor Românilor din Ungaria
Asociația Gastronomică a Românilor din Ungaria
Asociația Românilor din Bătania
Pe lângă acestea se mai găsesc și fundații:
Fundația Corului Român ,, Pentru Muzică’’
Fundația ,, Lucian Magdu’’, Bătania
Fundația ,, Pentru Cultura Românească’’(sub egida U.C.R.U)
Alături de aceste asocieri culturale ale românilor de pe aceste meleaguri, mai se numără și vasta activitate culturală românească a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria sub egida căreia funcționează numeroase alte asociații cu scop comun, dar uneori cu activitate diferită precum:
Asociația Șahiștilor Români din Ungaria
Asociația ,,Miruna’’
Comunitatea Cercetătorilor și Creatorilor Români din Ungaria
Asociația de turism a Românilor din Ungaria
Cercul Românesc de Teatru Amator
Societăți culturale ale românilor din Ungaria:
Societatea Culturală a Românilor din Budapesta
Societatea Pedagogilor Români din Ungaria
Totodată alături de aceste instituții ale comunității noastre, un rol important în păstrarea, tratarea și transmiterea obiceiurilor, respectiv a tradițiilor românești și a celor legate de limbă, o reprezintă activitatea realizată de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria cu sediul la Giula. Sub egida acesteia funcționează asociațiile:
Asociația Culturală de Tineret și Sport a Românilor din Ungaria
Asociația de Tineret a Românilor din Ungaria
(Clubul pensionarilor Români)
În localitatea Micherechi mai funcționează:
Coaliția Românilor din Ungaria

Chiar dacă comunitatea românilor din țara vecină au o pondere numerică scăzută, de-a lungul timpului aceasta s-a adaptat constant la condițiile impuse de statul maghiar, integrându-se aproape perfect în societatea modernă din Ungaria, iar totodată contribuind considerabil la formarea unui mediu multicultural european, prin schimburile interculturale și prezența acestora în diferitele localități de pe teritoriul țării vecine. Aici se potrivește expresia: ,, după muncă și răsplată’’. 

Atașat vă trimit lista asociațiilor cu denumirile în limba maghiară(forma oficială), unde se vor citi în ordinea următoare: numele asociației/ fundației/ societății/ uniunii sau coaliției, adresa unde se găsesc și președintele acestora:

http://nemzetisegek.bmknet.hu/2018/03/10/roman-nemzetisegi-es-kisebbseguggyel-foglalkozo-szervezetek/

Pentru cei doritori de a sprijini activitatea unora din aceste foruri culturale ale românilor din Ungaria cu 1+1% din impozitul pe venit, în eventualitate vă voi atașa și lista în cauză prezentă în ziarul ,,Foaia Românească’’:

https://www.facebook.com/foaiaromaneasca/photos/a.1588803361384628/2220354138229544/?type=3&theater

Sus