Marţi, 16 Iulie 2019
Marţi, 16 Iulie 2019


Reflektor / Steaua calvină și cocoșul reformat

Steaua calvină și cocoșul reformat

Bisericile protestante reformate calvine maghiare pot fi recunoscute cu ușurință de departe, deoarece au în vârful turnului o stea ori un cocoș. Aceste simboluri au fost adoptate mai ales în secolul al XVII-lea, în vremea cotrareformei, pentru a marca distincția clară față de bisericile catolice, care au ca simbol crucea. 

          

Steaua de pe bisericile reformate seamănă cu un buzdugan cu ținte ascuțite, numărul de raze pe care le poate avea nu e fixat. Simbolul stelei este biblic, astrul având rol călăuzitor spre Isus, de exemplu în Matei 2:2: "și au întrebat: Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui." 

Cocoșul este un simbol al păstrării stării de veghe în credință, al fidelității și al penitenței, fiind desprins din relatarea cuprinsă în Evanghelii, despre cum apostolul Petru, în zorii unei zile, în ciuda declarației de loialitate, până la cântatul cocoșului neagă relația sa cu Isus de trei ori: "Isus i-a răspuns: Îți vei da viața pentru Mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul, până te vei lepăda de Mine de trei ori." (Ioan 13:38)
Sus