Luni, 16 Decembrie 2019
Luni, 16 Decembrie 2019


(H)Orizont„Suntem pe lume ca sӑ ne simtim undeva acasӑ!” („Azért vagyunk a világon,hogy valahol otthon legyünk benne!”) – spunea Tamási Áron, un scriitor care s-a nӑscut în Harghita și a decedat la Budapesta. Dar, pentru a fi acasӑ, toatӑ lumea acasӑ!, trebuie sӑ nu mai audӑ nimeni, nici în românește, nici în ungurește, de luni pânӑ duminicӑ, de dimineațӑ pânӑ noaptea, cӑ ӑsta-i pӑmântul strӑmoșilor noștri, ba cӑ „unii”, ba „alții” au fost primii.Ne-au dus comuniștii la Ip si Treznea clase după clase, de mânuță, doar-doar s-o prinde ura de noi, se prinde la ăia fără minte ... nu suntem nici unii și nici alții, astăzi, vinovați pentru trecut. Prezentul ne conservă frați și viitorul ni-l construim împreună.Îl leagă de această țară nenumărate fire, inclusiv înrudiri îndepărtate (venite prin dinastia Basarabilor a Țării Românești, mai exact prin urmașii transilvăneni principelui Vlad Dracula) sau mai apropiate (venite prin regina Maria – nepoata reginei Victoria a Marii Britanii – al cărei bust ne veghează în holul acestei universități), dar îl leagă mai ales afinități de suflet, dragostea pentru locuri și pentru oameni, succesiunea de dealuri și de văi a acestui spațiu, câmpurile acoperite cu flori, pădurile și apele străbătute încă de animale sălbatice și de pești și mai ales oamenii primitori, așa cum a mărturisit...Dorim ca acest eveniment an de an să întărească sentimentul de apartenență la etnia maghiară în rândul cetățenilor români vorbitori de limbă maghiară, să întărească și să îmbunătățească spiritul colectiv, să popularizeze cultura, tradițiile și obiceiurile maghiare, precum și să arate tuturor că, deși trăim în diasporă, vrem și putem să ne conservăm valorile. Așteptăm cu drag la programele noastre toți maghiarii din Maramureș, și nu numai pe ei, ci și pe toți cei care doresc să cunoască cultura, obiceiurile maghiarilor, sau pur și simplu doresc să se delecteze.În primul rând, dorim scăderea pragului prevăzut de lege, de la 20 la 10 procente, dar și introducerea unui prag alternativ, pentru ca mai mulți maghiari să poată trăi cu demnitate și în siguranță în localitățile natale. În același timp, propunem introducerea unui sistem de monitorizare, dar și de sancționare în cazul nerespectării prevederilor legale, de administrațiile locale și instituțiile publiceDocumentul adoptat la finele congresului de la Cluj arată că situația minorităților naționale din Europa nu poate fi considerată o problemă internă a statelor membre, pentru că sunt necesare standarde europene în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește comunitățile naționale mici, dar și cele care nu au o patrie-mamă. FUEN promovează ideea dialogului cu majoritatea, punerea în practică a bunelor practici europene și contează pe sprijinul financiar, logistic și strategic al organizațiilor membre, al regiunilor și partenerilor, al persoanelor fizice, dar și al instituțiilor interesate de situația minorităților naționale.„Diplomația română continuă să susțină că în România problema minorităților naționale este soluționată în mod exemplar. Noi, însă, spunem că, astăzi, această problemă este departe de a fi pe deplin rezolvată. În România, considerată de către autorități un model, niciun reprezentant al puterii centrale nu a dat curs invitației noastre de a participa la acest Congres. Președintele țării, Ministerul de Externe, dar nici Guvernul României nu au trimis nici măcar un mesaj de salut Congresului FUEN. Cu toate acestea, suntem considerați importanți: ne bucurăm zi de zi de ”atenția sporită” a autorităților române. Diplomația română a făcut un efort uriaș pentru a minimaliza importanța acestui eveniment”, a subliniat președintele UDMR.
Sus