Duminică, 25 August 2019
Duminică, 25 August 2019


(H)Orizont / Maghiarii cer extinderiea drepturilor lingvistice în administrație

Maghiarii cer extinderiea drepturilor lingvistice în administrație

„Prin înregistrarea amendamentelor noastre la Legea administrației publice locale, noi, UDMR, ne propunem să obținem modificări importante în cazul folosirii limbii materne în administrațiile locale și în instituțiile publice. În primul rând, dorim scăderea pragului prevăzut de lege, de la 20 la 10 procente, dar și introducerea unui prag alternativ, pentru ca mai mulți maghiari să poată trăi cu demnitate și în siguranță în localitățile natale. În același timp, propunem introducerea unui sistem de monitorizare, dar și de sancționare în cazul nerespectării prevederilor legale, de administrațiile locale și instituțiile publice”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, după depunerea amendamentelor Uniunii.Prin modificarea legii, UDMR dorește să clarifice unele articole care sunt interpretabile sau pot fi în mod intenționat interpretabile, iar propunerile de modificare sunt efectuate în conformitate cu textele documentelor internaționale – Convenția - Cadru privind Protecția Minorităților Naționale sau Charta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare – pe care România, deși le-a ratificat, în realitate nu au fost niciodată puse în practică.

Sus