Miercuri, 21 August 2019
Miercuri, 21 August 2019


Ex KatedraÎn timpul convorbirii, acesta a vorbit cu cuvinte dure la adresa Occidentului care așează binele broaștelor înaintea binelui creștinilor. (...) Episcopul sirian a accentuat: “Când vine vorba...Odată cu tendințele globaliste de minimalizare a rolului creștinismului în fondarea culturii europene, scade spectaculos și interesul lumii față de minoritatea creștină din Orientul Apropiat.Creștinii din această regiune trăiesc pe propria lor piele ce înseamnă să pășești pe urmele lui Isus, ce înseamnă să fii vânat de ISIS și de comunitățile musulmane fanatice așișderea.Franciscanul Böjte Csaba din Deva cu greu a putut să-si opreasca lacrimile, când a ținut slujba între ruine, printre rămășițe de bănci și icoane ciuruite de mitraliere. – Fiind maghiar din Transilvania, înțeleg perfect minoritatea creștină din aceste zone ; îi înțeleg, că ei vor liniște, dar această liniște ei nu vor să o atingă lăsându-se asimilati.Drepturile lingvistice: 4. Administrația publică. (...) Să vegheze că vorbitorii de limbi regionale sau minoritare să poată prezenta cereri orale sau scrise și să primeasă răspunsuri în aceste limbi; sau iv. să vegheze ca vorbitorii de limbi regionale sau minoritare să poată prezenta cereri orale sau scrise în aceste limbi; v. să vegheze că vorbitorii de limbi regionale sau minoritare să poată prezenta ca valabil un document întocmit în aceste limbi; b. să pună la dispoziție formulare și texte administrative de uz curent pentru populație în limbile regionale sau minoritare, sau în versiuni bilingve; c. să permită autorităților administrative să întocmească documente într-o limbă regională sau minoritară.(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: a) refuzul de a traduce în limba maternă ordinea de zi și hotărârile consiliului local sau județean și de a le aduce la cunoștință publică și în varianta tradusă, precum și refuzul de a comunica răspunsurile și în limba maternă a solicitantului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2)Consiliul Local Zalău a adoptat în ședința de azi, cu unanimitate de voturi, propunerea de hotărâre inițiată de consilierii UDMR care prevede amplasarea indicatoarelor cu denumirea localității în trei limbi: română, maghiară și germană (Zalău, Zilah, Zillenmarkt.Potrivit datelor recensământului populației din 2011, municipiul Zalău are 9.000 de locuitori de naționalitate maghiară, însemnând 16 la sută din totalul populației locale.Consider că problema autonomiei nu are nimic de a face cu separatismul. Este vorba, mai precis, de a da cercuri legislative mai importante în mâinile oamenilor care conviețuiesc pe un anumit teritoriu. Acesta este un pas pozitiv pentru fiecare stat membru: autonomia din Tirolul de Sud dovedește că asta înseamnă avantaje și pentru țară. Trebuie găsită acea rezolvare care să asigure cooperarea.Personal, consider că individul poate să învețe ceva cu adevărată adâncime doar pe limba sa maternă, fiindcă pe această limbă a comunicat cu lumea înconjurătoare încă de la începutul vieții sale. Astfel, drepturile lingvistice ale minorităților în domeniul învățământului – pe care vom încerca să le sintetizăm în continuare – au o importanță extremă.În primul rând, drepturile lingvistice ale persoanelor aparținând unor minorități în domeniul învățământului sunt garantate în următoarele documente.
Sus