Marţi, 19 Noiembrie 2019
Marţi, 19 Noiembrie 2019


Ex Katedra / UDMR: Propunere legislativă pentru implementarea prevederilor referitoare la minoritățile naționale din Rezoluția de la Alba Iulia

UDMR: Propunere legislativă pentru implementarea prevederilor referitoare la minoritățile naționale din Rezoluția de la Alba Iulia

În An Centenar, UDMR propune ridicarea la rang de lege a subpunctului 1. al punctului III, din Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Prin urmare, reprezentații Uniunii au depus, astăzi, 3 decembrie, în Parlament, un proiect de act normativ în acest sens, prin care cer ”transpunerea în legislație a prevederilor privind popoarele conlocuitoare din Rezoluția de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918” – se arată în textul documentului oficial.

Subpunctul 1. al punctului III, din Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 prevede: ”Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc”.


În acest context, UDMR solicită adoptarea în procedură de urgență a prevederii legislative care să asigure minorităților naționale:

• Reprezentare proporțională în instituțiile administrative la nivel local, județean, național și european
• Reprezentare proporțională a minorităților naționale în instanțe și tribunale
• La nivelul ministerelor, precum și la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale acestora, să se asigure angajarea/numirea de personal, inclusiv de conducere, proporțional cu numărul persoanelor care aparțin minorităților naționale istorice, atât la nivel național, cât și la nivel local
• Modul de administrare autonomă a vieții culturale, învățământului și culturii minorităților naționale istorice se reglementează prin Legea privind statutul minorităților naționale din România
• Posibilitatea înființării, prin lege, a unor regiuni de dezvoltare separate, iar aceste noi regiuni pot obține, prin lege, un statut de autonomie specială pentru județele care aparțin unor regiuni istorice sau în care o minoritate națională istorică are o proporție semnificativă și care, împreună, corespund cerințelor NUTS 2 prevăzute în Regulamentul (CE) 1059/2003.

UDMR consideră că, în Anul Centenar, a sosit momentul ca principiile care vizează conviețuirea interetnică să fie transpuse în lege, astfel cum au fost formulate în Rezoluția adoptată la Adunarea Națională de la Alba Iulia.

Democrația se bazează pe statul de drept, iar democrația românească poate fi împlinită numai dacă prevederile Rezoluției de la Alba Iulia se implementează în legislația română.

Sus