Marţi, 23 Aprilie 2019
Marţi, 23 Aprilie 2019


KontaktIată, au trecut 15 ani de la acea hotărâre de consiliu local, care punea în practică legea legea „20 la sută – bilingvizarea inscripțiilor oficiale”, și asistăm săptămânal la spectacole de mârlănie legate de această hotărâre. Că nu este valabil... Că în 2001, când s-a elaborat legea, maghiarii nu aveau ponderea de 23 la sută... Că administrația nu avea cuie și ciocane, că nu avea vopsea...Este un fapt recunoscut că muzica ajută la dezvoltarea creierului… cei ce intră în contact cu Muzicando, se familiarizează cu succesiunea culorilor și succesiunea notelor muzicale; învață denumirea a 49 de instrumente muzicale; fac cunoștință cu 4 semne grafice muzicale: diez, bemol, becar și pauza de pătrime; se familiarizează cu imaginile a 7 muzicieni clasici… ba mai mult, Muzicando prezintă adaptabilitate. În tabloul instrumentelor sunt incluse 7 instrumente arhaice care sunt așezate astfel încât să facă legătură dintre instrumentele simfonice și cele tradiționale, în diagonala unei etalări drepte (șiruri de la Do la Si, pe culori, unul sub altul).Apoi sosește primul grup ai centrului pentru copii ai străzii AKSZA, conduși de Molnár Julianna. Îmbrăcați frumoși, liniștiți dar puțin timizi. După sosirea celui de-al doilea grup începe evenimentul propiu zis: salutăm copiii și cei doi chelneri încep ceea ce putem numi un „curs intensiv de bune maniere în restaurant”. Băieții își știu meseria, chiar și eu rămân cu gura căscată atunci când aud despre „mesajul tacâmurilor”. Iată o întrebare fulger: știți ce înseamnă cuțitul trecut printre dinții furculiței la sfârșitul mesei? Participanții știu deja răspunsul...Acest volum elegant – apărut cu sprijinul Departamentului Relațiilor Interetnice al Guvernului României respectiv Fundația Rațiu din Anglia – , întrunește articolele a 39 de jurnaliști profesioniști, români și maghiari, având toate ca subiect principal aspectele pozitive ale conviețuirii româno-maghiare sau relațiile interetnice din România.Texte de o încărcătură emoțională teribilă, cum ar fi cele ale lui Lili Crăciun sau ale lui Dániel Lőwy, texte scrise cu nerv și cu o asumare lucidă a criticii și a observației fine asupra societății ca cele ale lui István Sarány sau Attila Ambrus, texte documentate și elaborate până în cele mai mici detalii pentru a reda cât mai fidel ideea centrală și a transmite fără echivoc mesajul multicultural ale lui Septimiu Borbil sau Ladó Árpád-Gellért, toate, de fapt, sunt tot atâtea încercări de a apropia oamenii, culturile, viețile dacă vreți.Ideea inițierii acestui proiect a derivat din necesitatea dezvoltării competențelor de comunicare în limba română a elevilor de etnie maghiară, din acest motiv ne-am gândit să aplicăm pentru un proiect finanțat de Consiliul Județean Harghita.Considerăm importantă interacțiunea la orice vârstă, cu atât mai mult în copilărie, ca și deschiderea spre nou și împărtășirea experiențelor personale conduc la formarea și la alegerea unor modele umane și a unei personalități echilibrate, tolerante, deschise spre diversitate.Kopacz Kund mi-a vorbit despre casa Tranzit (www.tranzithouse.ro), alt spațiu alternativ pentru proiecte sociale și culturale. Și despre teatru alternativ și despre indignări și terapii sociale. Și am găsit că avem referințe comune vizavi de Kőrösi Csoma Sándor (Alexander Csoma de Körös, părintele tibetologiei) și călătoria sa inițiatică în Tibet, și câte și mai câte, până și gazda mea de acum, 'Corbii Albi'.
Sus