Joi, 21 Noiembrie 2019
Joi, 21 Noiembrie 2019


Kontakt / Isus în mijlocul nostru

Isus în mijlocul nostru

„Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” (Matei 2:2)

Astfel descrie Evanghelia după Matei momentele ce au precedat finalul căutării Celor Trei Magi – Gaspar, Melchior și Baltazar. Apoi, Evanghelistul ne relatează despre ceea ce noi, creștinii, numim de secole „Închinarea Magilor” în fața lui Isus, pruncul născut în condiții neobișnuite, într-un staul: „Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fața la pământ și I s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile și I-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă” (Matei 2:11).Au trecut mai bine de două milenii de la acele momente. Astăzi, atât printre cei ce văd în Pruncul venit pe lume în vremea lui Irod cel Mare, pe „Fiul Omului” sau Mesia cel vestit de Vechiul Testament – al doilea personaj al Trinității creștine trimis spre a ridica „păcatul strămoșesc” – cât și pentru cei ce se mărginesc în a-L considera fondatorul și figura centrală a creștinismului și unul din cele mai importante simboluri ale culturii occidentale, opinia este unanimă: totul s-a schimbat în modul cel mai profund cu putință, de la trecerea prin lume a omului Isus.

Conform credinței noastre, cu toții suntem fiii lui Dumnezeu, însă doar Isus este „Fiul Omului”, iar întruparea celei de a doua Persoane a Sfintei Treimi a revelat o taină cu privire la Dumnezeu, multă vreme ascunsă credincioșilor – taina despre existența lui Dumnezeu în trei Ipostaze: Tatăl, Fiul si Sfântul Spirit, pentru că doar Fiul născut din veci din Tatăl S-a întrupat, luând chip omenesc.

Nașterea lui Isus Hristos și toată existența Sa în mijlocul oamenilor ne dezvăluie desăvârșita unire dintre divin și uman, cu alte cuvinte, începutul mântuirii. Privite în această lumină, viața și desigur nașterea din Fecioară ale Mântuitorului, reprezintă o frântură a veșniciei, în care Dumnezeu a stat cel mai aproape de oameni, viețuind printre ei, mâncând și bând împreună cu ei, luând asupra Sa firea omenească și nesfârșitele păcate omenești.

... și cu toate acestea, câți dintre noi înțelegem care e scopul trecerii noastre prin lume?

                                                                      ***
Redacția Portalului de Contact Român-Maghiar "Corbii Albi" vă dorește un Crăciun Fericit, liniște sufletească și o seară care să vă aducă aminte de miracolul trecerii noastre prin lume.

Septimiu Borbil
redactor șef adjunct www.corbiialbi.ro
Sus