Joi, 12 Decembrie 2019
Joi, 12 Decembrie 2019


Kontakt / Limba română – de la „limbă de stat” la limbă de comunicare în UTA Găgăuzia

Limba română – de la „limbă de stat” la limbă de comunicare în UTA Găgăuzia

Proiectul este finanțat de Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, în perioada 1 iunie 2015 – 31 decembrie 2015, și are ca obiectiv general încurajarea și sprijinirea utilizării limbii române ca limbă de instruire în școală și limbă de comunicare în UTA Găgăuzia.

S-au înființat clase pilot cu predare în limba română și s-a oferit un program de formare profesională cadrelor didactice specializate din unități de învățământ (preșcolar și primar) reprezentative din cele trei raioane ale Unității Autonome Teritoriale Găgăuzia (Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești), în baza protocolului de colaborare cu Direcția de Învățământ din UTAG.Prin acest proiect educațional ne-am propus implementarea de noi strategii didactice pentru învățare a limbii române ca limbă nematernă în grădinițele și școlile din UTA Găgăuzia, rezultatul așteptat fiind, în primul rând, îmbunătățirea calității și creșterea performanței actului educativ în școlile cu predare a limbii române (și în limba română) din UTAG.

Inițiatorii poiectului sunt Conf. dr. ing. Nicolae DIACONU, Conf. dr. Gina Aurora NECULA și Conf. dr. Ionel APOSTOLATU.

În cadrul proiectului au colaborat, în calitate de formatori, specialiști din cadrul Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, recunoscuți în domeniul predării limbii române ca limbă nematernă: Conf. dr. Elena PLATON (directorul Institutului) și Asist. drd Antonela-Carmen ARIEȘAN-SIMION.Echipa proiectului a beneficiat de expertiza doamnei Angela POPOVICI, doctor în pedagogie, consultant în Ministerul Educației din Republica Moldova, expert național în predarea limbii române ca limbă nematernă.

De asemenea, proiectul a beneficiat de sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, Galați, prin (delegat) Liliana Scîntei, profesor pentru învățământul primar.

În cadrul acestui proiect profesoarele au beneficiat de cursuri care au fost desfășurate la Galați în iulie 2015, apoi a urmat procesul de monitorizare – profesoarele au prezentat cîte două ore demonstrative.La finele prezentărilor lucrărilor conferinței toate participantele au exprimat dorința de continuare a acestui proiect. Inna Casîm participanta proiectului a menționat că implementarea programelor cu scopul de îmbunătățire a procesului de predare educare a limbii române are o importanță majoră pentru îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a limbii române de către preșcolari, elevi din clasele primare.


Sus