Vineri, 22 Noiembrie 2019
Vineri, 22 Noiembrie 2019


Kontakt / Clujul – cel mai important centru civic al României

Clujul – cel mai important centru civic al României

Clujul este cel mai important centru civic al României. În ultimul deceniu activitățile civile – proiecte pentru apărarea naturii și a mediului antropogen, lanțurile vii pentru scopuri umanitare, solidarizări cu cei oropsiți, luări de atitudine în cazuri de „hiperactivism” administrativ, flash mob-uri pentru drepturile minorităților, concursuri educative, marșuri „pro” – s-au înmulțit în așa fel, încât în acest oraș primăria conlucrează in vivo cu societatea civilă, evitând pe cât se poate veto-ul tineretului. Un tânăr activist pentru mediu a formulat foarte tranșant: „Noi, civilii suntem sabia lui Damocle deasupra autorităților...”Responsabilitate: români și maghiari...
(
„40 de zile pentru viață”/„40 nap az életért” )

Aceste mișcări civice sunt caracterizate ca și activități tinerești, realizate cu mult elan, pasiune și credință. Acum, în 2015 abia găsești în Cluj adolescent educat român sau maghiar care nu face parte dintr-un ONG sau grup civic, luptând pentru idealuri și principii, învățând astfel multe lucruri despre conviețuire, societate, funcționarea sistemelor, birocrație, viața democratică și spiritul inovator, inițiativă cetățenească, proiecte UE, scrierea proiectelor, decontări...

                                                                                       ***
Și în aceste zile se desfășoară în Cluj cel puțin trei evenimente civice, unul fiind „40 de zile pentru viață”, care a început miercuri, 23 septembrie 2015 și ține până la 1 noiembrie.                       Civili responsabili: credință și voie bună... („40 de zile pentru viață”)

În cadrul campaniei, timp de 40 de zile, o parte a tineretului clujean se va ruga și va veghea, în mod pașnic, pentru promovarea demnității vieții umane. Coordonatorul local al campaniei, Iulia Călinescu a declarat la Radio Renașterea:

„Vrem ca în această campanie să insistăm asupra mesajului că viața și iubirea sunt întotdeauna cele mai bune alegeri și că femeile merită mai mult decât avortul”.

Campania este interesantă și din punct de vedere a organizării, deoarece tinerii militanți schimbă locul protestelor pașnice, atragând astfel atenția clujenilor.                        Civili responsabili: băieți și fete... („40 de zile pentru viață”)

Vineri, 16 octombrie tinerii manifestau pașnic în fața unei clinici private din Piața Cipariu rugându-se pentru sufletele copiilor avortați,

– Suntem prezenți cu 25 de eleve din clasa a 10-a dintr-un liceu din Cluj – mi-a explicat coordonatorul Dan Călinescu în Piața Cipariu din Cluj. Având aceste pancarte redactate într-un stil modern, așa simțim, că am captat atenția multora. Am fost invitați la diferite studiouri de televiziune și au apărut mai multe articole despre această campanie.

– Mă gândesc că mai ales femeile se interesează de campanie. Așa este?

– Există o concepție stranie în lumea de azi, că  „bărbații nu au treabă cu avortul”. Este o concepție greșită. Avem o pancartă pe care scrie: Bărbații adevărați sprijină viața! Noi cu această pancartă răspundem acelora, care cred că avortul e problema exclusivă a femeilor.

                                                                                ***
Forța civică a Clujului este în creștere vizibilă. În acest an au apărut forumuri și cercuri cu caracter civic și în cadrul tinerilor de 14 ani (cei care posedă deja card de identitate) care se oferă ca voluntari la diferite evenimente.                Civili responsabili: în ploaie, în noapte... („40 de zile pentru viață”)

În Cluj este trendy să fi voluntar, să stai de dimineața până seara la un festival ca voluntar, mutând scaune, dirijând grupuri, informând publicul – ca după aceea să povestești la părinți cum a fost, ce ai văzut, ce afost interesant, cum a fost să te simți important și util pentru societate.

Puterea asociațiilor civile este așa de puternică la Cluj, că în 48 de ore – dacă organizarea este bună – se obțin niște rezultate incredibile. În aceste zile de exemplu s-a reușit cu un lanț viu pe malul Someșului să fie salvat malul Someșului Mic, obligând primăria să ducă tratative cu sfera civilă.

Aceste rezultate pot fi apreciate corect mai ales atunci, dacă ne gândim, că în alte orașe din România cât de puțini au curajul civic de a ieși pe stradă, manifestându-și într-un mod organizat simpatia sau antipatia față de evenimentele sociale din jurul nostru.


Sus