Luni, 16 Septembrie 2019
Luni, 16 Septembrie 2019


Kontakt / Legea lui... „Împotrivă"

Legea lui... „Împotrivă"

„...precum ura și violența pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase și inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violență pentru schimbarea ordinii constituționale sau a instituțiilor democratice, naționalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerințele prevăzute la prezenta literă”,

se arată, printre altele, în legea privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii, recent promulgată de președintele Klaus Werner Iohannis.Interesantă și totodată neliniștitoare această lege, scoasă la iveală oarecum pe neanunțate și care, în opinia mea, poate inflama suplimentar lucrurile în Ardeal. Are și ea gradul ei firesc de utilitate dar, ca orice medicament de sinteză, e posibil să aibă și efecte adverse nebănuite!

Unii spun că, de fapt, legea i-ar viza într-o anumită măsură și pe maghiari, respectiv organizațiile lor „pretenționiste" și că în acest sens trimiterile expresis verbis la legionari și comuniști nu ar fi decât un soi de acoperire. Nu știu ce să cred....Oricum, simbolic vorbind, cu cât seceta și canicula climatică aferentă sunt tot mai extinse, an de an, cu atât sesizez adunându-se nori tot mai groși de tensiuni în interiorul arcului carpatic. Mai ales că anul 2016, de la un capăt la altul va fi unul electoral, iar pentru târgumureșeni (că în altă curte nu ne permitem să ne băgăm) aerul politic pare tot mai greu de respirat.

Asta apropo și de Combinatul Azomureș, moment al discursului nostru în care, cu voia cititorului, facem o paranteză rugându-l – autosuficiență de autor ce sper să-mi fie iertată... – să lectureze un mai vechi material propriu numit „Antiparalelă târgumureșană și clujeană" pe care l-am semnat pe acest portal și din care citez un pasaj:

În acest oraș, una dintre cele mai acute chestiuni o reprezintă, am remarcat, disconfortul ce-l resimt și-l manifestă aproape fățiș maghiarii, deranjați că proporția etnică s-a schimbat, românii devenind majoritari în ultimele decenii, proces ce a început prin anii 60. Generic, regimul Ceaușescu este acuzat direct de acest lucru, datorită politicii sistematice de aducere de români, prin procesul de industrializare în capitala de județ, iar simbolic și nu numai, „vârful de lance al românizării" este considerat Combinatul Chimic Azomureș.

Am dat acest citat deoarece se remarcă, în ultimele săptămâni un atac tot mai virulent la adresa combinatului, care nu mai contenește să polueze Tîrgu-Mureșul. Atacul se petrece, cu precădere, dinspre partea maghiară a societății, care vrea închiderea Azomureșului, indiferent de tehnologizările antipoluare pe care se laudă că le face.Surprinzător, la acest concert s-a alăturat, poate din interes electoral sau de altă natură, primarul Dorin Florea! Oricum, toată suflarea interesată și responsabilă a orașului urmărește să vadă dacă, la finalul acestui an, patronii Azomureșului se vor ține de promisiune și vor încheia investițiile prin care combinatul nu va mai polua...

Revenind la... ale noastre, observăm că, în mediul online, apariția acestei legi ce sancționează manifestările cu caracter fascist, rasist sau xenofob este prezentată ca fiiind răspunsul la o solicitare a SUA.

"Acest act legislativ a fost inclus în sfera securității, prin urmare ea reprezintă o lege Big Brother a istoriei căreia i se oferă și mijloace de aplicare din același registru: nu doar prin intermediul Parchetului, ci chiar al seviciilor secrete",

scrie istoricul Mircea Stănescu pe blogul său. Drept care este foarte probabil ca, dacă va călca pe bec din punctul de vedere al legii, „Noua Dreaptă” să ajungă să fie sancționată. Dar și Partidul Jobbik și „Mișcarea Tinerilor din cele 64 de Comitate” care, prin reprezentanți sau simpatizanți, se vor manifesta în sensul legii pe teritoriul României.

În acest context, e de sperat să nu avem parte, de acum încolo – și, cel mai aproape, în luna martie a anului viitor – de tensiuni, conflicte interetnice și efectele violente ale acestora...

Pentru că sunt voci ce susțin că tocmai apariția acestei legi, prin reacție de tip „provocare-răzbunare", va potența și cataliza aceste conflicte nedorite!
Sus