Marţi, 10 Decembrie 2019
Marţi, 10 Decembrie 2019


Kontakt / Cum se predă limba română în Găgăuzia

Cum se predă limba română în Găgăuzia

În Găgăuzia limba română este predată ca o limbă străină. Copiii încep să învețe limba română în instituțiile de educație timpurie. Copiii din grupele mici încep s-o studieze prin joc, cîntece, poezii și texte mici. În grădinițele din Găgăuzia activează educatoare-profesoare de limba română care, conform orarului stabilit de la începutul anului școlar, organizează activități în grupele de copii. Într-o grupă, ei studiază împreună cu educatoarea.

Începînd de dimineață, ele vorbesc cu copiii, îi salută, îi îndeamnă și pe ei să salute în limba română, să povestească cum au ajuns, cu cine au venit. În grupele mare și pregătitoare, împreună cu educatoarea-profesoara de limba română, ei completează Panoul. Astăzi eu sunt aici, bună dimineață, la care ei spun ce anotimp e afară, ce lună este, ce zi, ce dată este, numără și scriu în locul potrivit cîte fete au venit, cîți băieți, cîți copii sînt prezenți în total.

La fel, educatoarea-profesoara discută cu ei cînd se pregătesc de micul dejun, vorbesc despre ce vor mînca, cum se numesc produsele alimentare. În toate momentele zilei, ea e alături de ei și îi îndeamnă să vorbească în limba română.
   

După ce iau micul dejun, se desfășoară activitatea de limba română, la care copiii învață cuvinte noi, repetă cum se rostesc diftongii, alcătuiesc îmbinări de cuvinte, apoi propoziții simple, învață povestirea pe baza imaginii propuse.

La activități, copiilor li se propune să audieze cîntece în limba română să urmărească secvențe video. La fel, în baza proiectelor studiate, ei învață poezii mici, pauze dinamice. Pentru a-i ajuta pe copii, sunt invitați și părinții, cărora li se aduce la cunoștință tema studiată și cuvintele pe care ei pot să le repete acasă cu copiii lor. În cadrul instituțiilor de educație timpurie sunt organizate sărbătorile de limba română, zile de limba română, săptămîni dedicate procesului de studiere a limbii române. La evenimentele respective participă, în special, copii din grupele mari și pregătitoare, ei se pregătesc pentru sărbători, învață cîntece, poezii, scenete mici, jocuri, apoi prezintă părinților, educatoarelor și oaspeților cele studiate.

În clasa întîi copiii învață limba română prin curs oral. Conform orarului programului național, în clasele întîi și a doua sînt cîte 3 ore de limba română pe săptămînă. Sunt elaborate manuale pentru elevi, ghiduri pentru aceste manuale, care sunt utilizate de către învățători. În clasa a doua copiii învață alfabetul: deja învață se scrie și să citească, să alcătuiască îmbinări de cuvinte, enunțuri. Începînd din clasa a 3 și pînă în clasa a 12, într-o săptămînă sunt 4 ore de limba română.

La aceste ore, copiii învață norme gramaticale, audiază texte, memorizează texte, poezii, povestesc pe baza imaginilor, povestesc conținutul textelor literare, dialoghează, organizează discuții în baza diferitor subiecte, prezintă monologuri, comunică, colaborează cu colegii lor, își expun propriile idei și dorințe în formă orală și scrisă. Începînd din clasa a 5-a, ei studiază deja lucrările literare ale poeților și scriitorilor români. Conform programului de lungă durată, sunt organizate evaluări semestriale, excursii, lecturi particulare.

Examenele la limba română se susțin la finele clasei a IV-a, a IX-a și a XII-a – examenul de BAC la limba română. Unica și cea mai mare problemă în procesul de studiere este lipsa mediului de comunicare – ceea ce la rîndul său conduce la dezinteres pentru studierea acestei limbi de către elevi. Dar se știe că studierea limbii este un proces complex, trebuie să trăiești în această limbă, s-o simți, ceea ce nu se observă în rîndul elevilor, tinerilor și în general în comunitatea din Găgăuzia.
Sus