Luni, 18 Noiembrie 2019
Luni, 18 Noiembrie 2019


Kontakt / De ce aleg părinții maghiari școlile cu predare exclusiv maghiară în detrimentul celor mixte?

De ce aleg părinții maghiari școlile cu predare exclusiv maghiară în detrimentul celor mixte?

Școlile mixte – cu clase maghiare și române – ar fi locul ideal unde s-ar putea clădi societatea viitorului. Profesori și elevi, maghiari și români, stau împreună 12 ani, pe coridoare, fiecare îl salută pe celălalt pe limba lui, înscripțiile sunt – firește – bilingve (fără procese câștigate/pierdute), serbările comune, fiecare ascultând pe celălalt fără să fluiere sau să strige ”vorbește în limba statului, că suntem în România”.
Aceste școli mixte – cu profesori moderni, care cunosc sensibilitatea minoritarului pentru limba sa – sunt de fapt cheia unui viitor comun româno-maghiar, un adevărat atelier al pragmatismului și al orizonturilor.

De ce aleg totuși părinții maghiari școlile cu predare exclusiv maghiară în detrimentul celor mixte?
Una dintre explicații este greutatea amintirilor anilor 80, când secțiile maghiare din școli au fost treptat marginalizate, exilate undeva in capătul coridoarelor, cu o vitrina maghiara micuță, cu un scriitor maghiar și o ceramică de Corund. 


Nici nu mai era vorba de inscripții maghiare, era o perioadă când și poeziile de sfârșit de an trebuiau traduse, ca tovarășii să înțeleagă...

Cu astfel de amintiri – ca să nu vorbim despre conflictele dintre elevi români și maghiari, lăsați în voia teribilismului naționalist – nu e de mirare, că după revoluție marea majoritate a secțiilor maghiare au vrut să devină instituții de sine stătătoare, scăpând de ”prietenia lupului ”. 

Deci nu e de mirare, că părinții maghiari nu prea au încredere în ”egalitatea” dintre secții, mai ales după ce au început procesele pentru bilingvizarea școlilor mixte, cel puțin înscripționarea dublă a numelui școlii, sugerând copilului că acestă școală este ȘI A LUI.

Tânăra societate românescă nu a avut cum să înțeleagă importanța acestor gesturi – cum ar fi de exemplu inscripționarea dublă, sau alte gesturi – și derutat, lăsat în voia sorții de presă, a făcut exact ceeaa ce era de evitat: a început să dea conotație patriotică acestui fenomen.

Așa a apărut psihoza cu ”segregare, separare, izolare, divizare etnică”, cu care s-a pus cruce pentru această frumoasă și pragmatică formă de învățământ modern, cea cu două secții, unde elevii români salută colegii maghiari în maghiară iar maghiarii salută românii în română.

Iar faptul că și azi, în 2019 se dau lupte pentru înscripționarea bilingvă a școlilor mixte, aduce noi argumente părinților că cea mai bună variantă este școala cu predarea exclusivă în limba maghiară.
Păcat – am putea spune. Deși această atmosferă oficializată antimaghiară din România – coroborată cu renegatismul sărbătorit – nu este propice pentru nimic ce ar duce spre un viitor comun. 

Românii clădesc astfel societatea lor roșu-galben-albastru, iar maghiarii a lor: roșu-alb-verde. Două lumi paralele.
Sus