Luni, 18 Februarie 2019
Luni, 18 Februarie 2019


Kontakt / Ungaria se ofer„ partener fondator al liniei maghiare de la UMF (MOGYE) TÓrgu-Mureș

Ungaria se ofer„ partener fondator al liniei maghiare de la UMF (MOGYE) TÓrgu-Mureș

Ungaria continu„ s„ fac„ investiții Ón Transilvania, Ón zonele cu o populație important„ maghiar„. Astfel, zilele acestea Guvernul ungar s-a oferit s„ devin„ partener fondator al secției maghiare Ón cadrul Universit„ții de Medicin„ și Farmacie din TÓrgu Mureș.

UMF este singura universitate multicultural„ din Rom‚nia, care nu a profitat de posibilitatea oferit„ de Legea Educației de a institui secții (linii) maghiare. 


Inființarea, deși ar fi fost doar o problem„ pur administrativ„, odat„ cu trecerea timpului a ajuns pe bogata list„ de probleme administrativ – juridice, otr„vind relațiile interetnice rom‚no-maghiare. Din cauza neÓnființ„rii acestei secții maghiare, au picat guverne Ón Rom‚nia, caz f„r„ precedent Ón Europa.

Deși Clujul a dat un exemplu elocvent, c„ o linie maghiar„ Ónseamn„ numai avantaje Universit„ții Babeș-Bolyai, conducerea UMF a r„mas de neclintit, ba mai mult, Ón loc de secția maghiar„ a Ónființat... secția englez„!
       

Dup„ aceast„ decizie a UMF, guvernul maghiar s-a oferit ca partener fondator al liniei maghiare, sprijinind și eventualele investiții Ón plus. Conform ministrului de externe al Ungariei, SzjjŠrtů Pťter (foto MTI), Compania RICHTER (cel mai mare produc„tor de produse farmaceutice din Ungaria) este preg„tit„ pentru colaborare.

Prin aceast„ ofert„ s-ar putea rezolva una dintre cele mai importante probleme legate de respectarea dreptului la educație Ón limba matern„.

Sus