Joi, 19 Septembrie 2019
Joi, 19 Septembrie 2019


Kontakt / Lumea în care vreau să trăiesc am văzut-o la ”Gala Corbilor albi”

Lumea în care vreau să trăiesc am văzut-o la ”Gala Corbilor albi”

Stimați cititori ai acestui articol, vӑ spun cât se poate de direct: ce rӑu îmi pare cӑ nu ați vӑzut ce-am vӑzut eu pe 12 mai 2018 la Sala Radio Cluj...

Mai întâi, câteva date necesare pentru a înțelege mai bine frumoasa întâlnire de sâmbӑtӑ. Asociația Clubul Media Corbul Alb sprijinӑ și încurajeazӑ cititul cӑrților scriitorilor maghiari traduse în românӑ și în aceeași mӑsurӑ cititul cӑrților scriitorilor români, traduse în ungurește. 


                                                          Foto: Kilin Zsolt                                                                


Pe acest principiu funcționeazӑ și filiala din Sighetu Marmației a bibliotecii, care poartӑ numele unui om de care îmi e din ce în ce mai tare dor, Ioan J. Popescu. Clubul Media Corbul Alb acordӑ burse de sprijin românilor din Ungaria, Serbia, Ucraina pentru pӑstrarea identitӑții românești.


                                                           Foto: Horváth László

O datӑ pe an, acest Club organizeazӑ o galӑ. Anul acesta, am fost invitat și eu, în urma articolelor și recenziilor de cӑrți pe care le-am scris. Cele ce urmeazӑ, sunt relatӑrile mele, unul dintre spectatorii prezenți în Sala Radio Cluj.


                                                               Foto: Horváth László

Szabó Csaba, realizatorul evenimentului, președintele Clubului, prietenul meu, a condus manifestarea plinӑ de emoție de sâmbӑtӑ. Cum sӑ nu emoționeze prestația elevilor români și maghiari de la Școala generalӑ ʺOctavian Gogaʺ din Cluj, care au recitat încrucișat poezii de Mihai Eminescu, Arany János, George Coșbuc, Ady Endre, Octavian Goga, József Attila, sau un fragment din János Vitéz de Petőfi Sándor ?


                                                           Foto: Horváth László

Elevii clujeni au primit indicațiile regizorale de la douӑ distinse doamne profesoare, ale cӑror poze apar în articol. De la secția maghiarӑ Nyakas Magdolna, de la secția românӑ Alina Teodorescu și Cerasela Varga. Cele trei profesoare nu predau maghiara sau româna. 

Nu, dumnealor sunt profesoare de matematicӑ, au gӑsit timp, energie și determinare de a-și instrui cu mӑiestrie elevii, au știut sӑ se integreze perfect în întregul program prezentat, recitând, alӑturi de elevii lor, poezii în cele douӑ limbi. 

ʺJos pӑlӑria / le a kalappalʺ!


                                                        Foto: Horváth László

Pe scenӑ, profesoara maramureșeancӑ Maria Laver a recitat în ucraineanӑ și românӑ din Taras Șevcenko. Szabó Csaba face încӑ o datӑ dovada calitӑților lui actoricești și recitӑ aceeași poezie, la prima vedere, în limba maghiarӑ. 


                                                                Foto: Kilin Zsolt

Apoi a venit momentul când trei ʺCorbi albiʺ (Erika Mӑrginean din Târgu Mureș, Silviu Mӑcrineanu din Constanța și Marius Dobrin din Craiova) au dat interviuri elevilor Școlii ʺOctavian Gogaʺ din Cluj-Napoca, vorbind despre cartea lor de debut, care se numește ʺTreiʺ. 


                                                                     Foto: Kilin Zsolt


O ardeleancӑ, un dobrogean și un oltean, la Gala Corbilor Albi de la Cluj-Napoca. Momente emoționante, unice, imposibil de uitat. Lecții de conviețuire armonioasӑ transpuse într-o carte (ʺTreiʺ) de trei oameni. Silviu Mӑcrineanu zice în carte: 

ʺAjuns stagiar în Dobrogea, am gӑsit aici o lume și mai surprinzӑtoare, unde românii convietuiau in bunӑ înțelegere cu tӑtarii, puținii turci rӑmași, machidonii, lipovenii, grecii, armenii și câte alte nații. Biserici ortodoxe, bisericӑ greacӑ, bisericӑ catolicӑ, bisericӑ armeneascӑ, biserici de rit vechi, geamii și moschei.ʺ


                                                               Foto: Horváth László

La finalul manifestӑrii, în regia aceluiași neobosit Szabó Csaba, a fost proiectatӑ imaginea lui Freddie Mercury în concert la Budapesta, cântând un fragment în ungurește dintr-o foarte cunoscutӑ melodie popularӑ. 


                                                                Foto: Horváth László

Dupӑ spectacol, presa românӑ și cea maghiarӑ au luat interviuri, au avut loc discuții libere, s-au închegat prietenii. „Nu merge în spatele meu, s-ar putea să nu conduc. Nu merge în fața mea, s-ar putea să nu te urmez. Mergi lângă mine și fii prietenul meu.” Spunea Albert Camus. 

Un îndemn care a gӑsit cea mai frumoasӑ formӑ de manifestare sâmbӑtӑ, la Cluj-Napoca!

Sus