Marţi, 17 Septembrie 2019
Marţi, 17 Septembrie 2019


Kontakt / Șapte propuneri de politici regionaliste instant

Șapte propuneri de politici regionaliste instant

În urma redeschiderii subiectului reformei administrativ-teritoriale de către presedintele țării, in 06. 11. 2017 (in traducere liberă “regionalizarea Romaniei”), propun mai jos o LISTĂ de politici/proiecte de descentralizare și repunere în valoare a unor regiuni si microregiuni – realizabile fără mare efort și FARA MODIFICAREA Constituției și fărăa intra (prea mult) pe contrasens cu “setting”-ul mental al majoritații locuitorilor țării:

01. Depolitizarea reală a desemnării conducătorilor de instituții deconcentrate, regii, intreprinderi de stat, școli, licee samd. si aplicarea principiului COMPETENȚEI

02. Inlocuirea/stergerea termenului “național”, folosit excesiv/redundant/nationalist, din denumirea unor autoritati centrale și eventual înclocuirea cu termenul “de stat”, “central” – pentru evitarea unor conotații etniciste, contrare activității respectivelor institutii. (de ex. Consiliul NATIONAL pentru Combaterea Discriminarii sau Consiliul NATIONAL al Audiovizualului să fie redenumite Consiliul pentru Combaterea Discriminării și Consiliul Audiovizualului)

 
                   Punct de trecere a frontierei intre Germania si Polonia, amenajat pentru ciclisti si pietoni.  


03. Eliminarea prevederii potențial anticonstitutionale/discriminatorii privind obligativitatea mutării sediului fiscal la București pentru societatile comerciale ce depășesc o anumită cifră de afaceri

04. Mutarea sediului unor instituții sau chiar ministere centrale din Bucuresti în alte orașe ale țării, în vederea distribuirii mai echitabile a resurselor umane, a cunoștintelor, a resurselor financiare în teritoriu. De exemplu: Ministerul Dezvoltării Regionale, Institutul Național al Patrimoniului, Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat în Constructii, Curtea Constituțională, Ministerul Economiei, Ministerul Culturii, Agenția pentru Resurse Minerale,

05. Depolitizarea istoriografiei si “deideologizarea” discursurilor pe teme naționale si regionale; autoreflectarea critică a istoriografiei politizate si a efectelor acesteia în trecut, punerea în drepturi a membrilor aparținând colectivităților istorice/lingvistice/religioase, reabilitarea colectivităților istorice/lingvistice/religioase ce locuiesc pe teritoriul actual al României

06. Redenumirea regiunilor de dezvoltare după regiunile istorice, eventual retrasarea limitelor regiunilor de dezvoltare, mutarea centrelor de decizie a unor regiuni (de ex. de la Alba Iulia într-un oraș situat mai central in regiune), subîmpărțirea regiunilor de dezvoltare în microregiuni

07.Impulsionarea dezvoltării zonelor de frontieră prin (re)conectarea infrastructurală cu zonele invecinate din țările invecinate (de ex. prin realizarea de legaturi de transport public – tren, autobuz, piste de biciclete, trasee turistice etc. , deschiderea unui număr semnificativ de noi puncte de trecere a frontierei, prin includerea în programa scolara a invățării facultative a limbii, istoriei, culturii tării vecine cât și a unor schimburi cu parteneri din țările vecine; aplicarea consecventă si proactivă a legislatiei privind folosirea limbilor minoritare si în regiunile de frontieră, pentru încurajarea schimburilor transfrontaliere; realizarea de emisiuni TV/radio pe teme transfrontaliere și de invățare a limbii țării vecine.

Originalul vezi AICI


Sus