Miercuri, 18 Septembrie 2019
Miercuri, 18 Septembrie 2019


Compas / Pârâul iubirii, erotica secuiască

Pârâul iubirii, erotica secuiască

Nu demult a făcut vâlvă un film documentar despre iubire și dorință. Protagoniștii documentarului sunt oameni în vârstă din Sândominic, un sat din Secuime. Sândominic este o localitate cu 6678 de locuitori (din care 20 români, restul maghiari) din județul Harghita, situată la poalele Hășmașului Mare. Aici izvorăște râul Olt – din acest considerent stația CFR a localității poartă numele de Izvorul Olt.  
 

                                                       Sândominic (Csíkszentdomokos)

Pe teritoriul comunei s-a găsit zăcământ de cupru, pe extracția căruia a luat fiintă orașul minier Bălan. De istoria satului Sândominic se leagă multe evenimente istorice: aici a fost decapitat de un localnic cardinalul Andrei Báthory, principele Transilvaniei, capul principelui fiind dus în fața lui Mihai Viteazul; aici au masacrat zeci de civili gărzile lui Maniu, și tot aici s-a născut legendarul episcop romano-catolic de Alba Iulia, Márton Áron.

Cel mai bun film documentar

Filmul documentar realizat cu sprijinul HBO a fost distins cu titlul de cel mai bun documentar la cel de-al 25-lea Festival de Film de la Triest. Narativa filmului este șocantă: protagoniștii se deschid treptat în fața camerelor de filmat, și povestesc într-un mod ieșit din comun despre viața lor intimă, ne împărtășesc gândurile și dorințele cele mai ascunse.

În viața de zi cu zi, printre prieteni și cunoștințe apropiate poate nu se vorbește mai mult despre alte teme de discuție, decât despre sex, sexualitate, se fac multe glume pe seama ei, foarte multe obiceiuri populare legate de punctele liminare din viața omului sunt pătrunse de sexualitate.

Cum au reușit autorii filmului documentar să facă bărbații și femeile în vârstă să se destăinuie, să vorbească într-un mod cât se poate de deschis despre lucrurile cele mai intime, lucruri care în accepția generală sunt rușinoase, despre care nu se vorbește în public, ci doar în cerc restrâns de prieteni.

Cheia succesului realizatorilor filmului este munca de cercetare de mai bine de patru decenii întreprinsă de reputatul folclorist dr. Lajos Balázs, muncă al cărei rod este un impresionant volum despre cultura și morala sexuală țărănească din Sândominic. Cercetând marile momente ale vieții, nașterea, căsătoria, moartea, și-a dat seama că toate aceste mari momente, marile treceri liminare sunt cuprinse de sexualitate. În decursul deceniilor dr. Balazs a reușit să clădească o relație de încredere cu subiecții săi, încredere care a fost fructificată și cu prilejul realizării filmului documentar.

Diferența dintre volumul lui dr. Balázs și filmul lui Ágnes Sós este dată de diferența de abordare a subiectului: volumul, fiind un volum științific, surprinde subiectul din punctul de vedere al cercetătorului, având în centru viziunea științifică al fenomenului sexual, pe când filmul surprinde poezia subiectului.

Patru decenii de cercetare

Cartea doctorului Balázs este rodul a mai bine de 40 de ani de cercetare. Conform spuselor autorului, culegerea materialului folcloric-etnografic a început mai întâi, cu caracter experimental, în 1985, iar în ultimii 15 ani s-a efectuat cu ajutorul și pe baza unui instrument de cercetare riguros elaborat.

În acest interval autorul a realizat interviuri de mare profunzime cu 35 de subiecți-țărani (65% femei), între 40–80 de ani, selectați după criteriul inteligenței de peste nivelul mediu. Cu fiecare subiect intervievat a purtat dialog în parte, de 45-50 de ore pe marginea a 2.120 de întrebări legate de tema cercetării și a cărții, ceea ce înseamnă cca. 1.750 de ore de contact uman nemijlocit din mediul cercetat.

„Când omul este în al șaptelea cer”

Partea metaforică a titlului, „Când omul este în al șaptelea cer” continuă tradiția creată de autor în privința stabilirii unor titluri sugestive și semnificative încă cu prilejul elaborării monografiilor consacrate marilor momente ale vieții, nașterea, căsătoria, moartea, cu menirea de a surprinde și marca unicitatea și măreția momentul liminar al oricărui rit al trecerii.

Totodată reflectă și viziunea lui asupra evoluției, în timp și spațiau a riturilor de trecere de orice natură. În cazul de față titlul este expresia sentimentului paroxistic al orgasmului. Ritual vorbind, al momentului liminar.

De la autor știu prin și în ce se deosebește cartea „Când omul este în al șaptelea cer”, față de cercetările de până acum? În primul rând prin însăși baza materialul de cercetare, care nu se întemeiază pe bunul folcloric cules de altcineva, adică pe fenomenul erotic, sexual median. Cartea nu are ca obiect de cercetare varianta idealizată a sentimentului erotic ce oferă folclorul, în general, ci se confruntă aproape cu întregul arsenal intern și enigmatic al erosului popular.

Cercetările s-au întâlnit față în față cu obiectul cercetării, provocându-i, îndemnându-i pe subiecți cu un tact rafinat și experimentat în cei 40 de ani de cercetare, la un dialog intim în jurul a peste două mii de întrebări. Subiecții fiind de vârstă activă, de tranziție sau de terminare a vieții sexuale, de statut, formație și sex diferit.

Carpe diem în erotica țărănească

Dr. Balázs are convingerea, că spre deosebire de cercetările anterioare, cartea lui demonstrează faptul că erotica țărănească, dincolo de specificul său social, este dependentă și determinată de mediul geografic, etnic, existențial, istoric, că este un complex afectiv și instinctual ce funcționează sub imperiul condițiilor de muncă și de viață, de economie de timp, de viața de toate zilele, de tradițiile de subzistență, de tradițiile culturale, de morala specific țărănească și de cea confesională, de un limbaj adecvat.

                 

Totodată volumul pune în lumină un specific caracteristic al vieții sexuale țărănești, și anume faptul că „ars erotica” țărănească de la noi nu este comparabil cu cel rafinat și consumator de timp al popoarelor asiatice, orientale, ci este o cultură sexuală a pragmatismului, a contactelor sexuale limitate la minut, a „carpe diem”-ului, de aceea și a marilor drame individuale și familiale, a marilor plăceri și a deziluziilor, este cultura eternelor „foruri” la care se dezbat mereu evenimentele și senzațiile mereu actuale ale sexualității locale.

Morală sexuală

Autorul are convingerea că este un domeniu aparte al culturii limbajul specific al vieții sexuale, având performanța învăluirii, încețoșării momentelor delicate ale vieții sexuale. Cultura sexuală este însoțită și de o morală și moralitate sexuală țărănească, dominată de imperiul a două sentimente specifice ale acestei categorii umane: rușinea și teama, sentimente care sunt totodată și mijloace de sancționare a abaterilor de la normele morale.

Acest limbaj – chiar dacă personajele filmului nu vorbesc întotdeauna voalat, pomenesc lucrurile pe nume, dar fără să pară obscen ceea ce spun, se reflectă în pelicula de pe HBO. Întâmplările povestite de personajele din Sândominic reflectă cunoștințele – și prin ele cultura – oamenilor din acest areal.

Dar întâmplările, poveștile lor ar putea fi povestite și de vârstnici din alte zone etnografice, demonstrând teoria lui Eliade conform căreia cultura este universală, cultura națională îngemănându-se cu cea universală.


     


Sus