Joi, 18 Iulie 2019
Joi, 18 Iulie 2019


Compas / Andrei Sebastian Csiplo: Familia Sina și contribuția sa în Ungaria

Andrei Sebastian Csiplo: Familia Sina și contribuția sa în Ungaria

Încă din secolul al 19-lea, pe teritoriul Ungariei de astăzi, au existat colonii de macedoromâni originari din Macedonia. Majoritatea acestora proveneau din diferite orașe, adevărate centre comerciale de pe teritoriul țării din peninsula balcanica, ca spre exemplu: Moscopole, care reprezenta principalul nucleu de cultură și negoț al macedoromânilor. În urma expansiunii turcești, acest important obiectiv a fost defavorizat(și distrus), majoritatea macedoromânilor mercenari de la acea vreme, fiind nevoiți de a își căuta o nouă casă, astfel noi oportunități pentru negoț. 

Aceștia au ajuns în principalele orașe din Ungaria precum: Budapesta, Seghedin, Kecskemet, Debrețin ș.a.m.d, unde au participat intens la viața economică, socială și religioasă a societății maghiare, dar alături de acest lucru au sprijinit substanțial românii din Imperiul Austro-Ungar.

Una dintre cele mai vestite și bogate familii de macedoromâni ale Europei a fost familia Sina, originară din orașul Moscopole, fiind reprezentată de 3 personalități marcante ale spiritualității românești din imperiu: Simion Sina, Gheorghe Sina și Simeon Sina. Aceștia au contribuit considerabil la afirmarea mișcării culturale românești din Ungaria, dar și la susținerea bisericii ortodoxe din țară.

În urma emiterii Edictului de tolerantă de către împăratul Francisc I, au dezvoltat într-un mod foarte alert societatea de negoț pe care o fondaseră și care se ocupa cu vânzarea tutunului, bumbacului și a alimentelor.         Simion și Gheorghe Sina cu stema familiei de pe Podul Lánchíd din Budapesta

Simion Sina, născut la Moscopole în anul 1753, și decedat la Viena în anul 1822, dezvoltă afacerea de familie în așa măsură încât va ajunge cea de-a doua putere financiară din Imperiul Austro-Ungar, după Banca Rothschild.

Fiul său, Gheorghe Simeon Sina (1782-1856), în timpul, cât și după moartea tatălui său, a continuat afacerea familiei, conducând cu o mare pricepere banca întemeiată de către tatăl său cu mai multe decenii în urmă. Din cauza acestui fapt nu doar că a sporit averea familiei, dar o parte din profitul obținut l-a investit în achizițonarea de diferite proprietăți din Ungaria, Țara Românească, Transilvania, precum și Croația. 

A cumpărat numeroase moșii în statul maghiar, întinderea acestora putându-se compara cu cele ale marilor conți de Eszterhazy. Deținea palate în marile capitale culturale ale Europei precum: Viena, Paris, în Veneția și pe canalele Grande. 

Sprijinea Academia din Budapesta (financiar), dar totodată a susținut material organizarea multor evenimente de binefacere, respectiv a numeroase inițiative culturale( maghiare și românești) din Ungaria. 

Gheorghe Sina a fost unul dintre cei mai marcanți sponsori macedoromâni din Imperiul Austro-Ungar, contribuind la edificarea a numeroase instituții( ale societății maghiare) precum: Muzeul Național Maghiar, Bazilica Sfântul Ștefan, orfelinate, creșe, bănci, spitale și societăți de asigurări. Datorită eforturilor depuse, acestuia i s-a decernat titlul de cetățean de onoare la Arad, Seghedin și Buda. Numele său este prezent și până în zilele noastre pe listele contribuitorilor la construirea acestor visuri mărețe. De asemenea Gheorge Sina a fost foarte activ și în lumea literară, spre exemplu editarea ziarului Budapesti Szemle, redactat de Csengery Antal, a pornit cu sprijinul lui. A fost unul dintre principalii abonați ale publicațiilor românești din Buda și Viena. 

Printre cea mai impunătoare construcție din Budapesta la care baronul macedoromân a contribuit este Podul cu Lanțuri. Rolul (istoric)inițial al acestei construcții cu o vechime considerabilă, a fost de a unii cele două orașe de pe malurile Dunării: Buda și Pesta. La pilonul podului, în zilele noastre se poate observa încrustat cu litere de aur, numele contelui Széchenyi, alături de care figurează și cel al macedoromânului Sina.

A fost principalul sponsor al Catedralei Ortodoxe Române din Arad, alături de membrii familiei Mocioni.

Gheorghe Sina a fost căsătorit cu Ecaterina Derra și au avut un singur fiu, pe nume Simeon Sina, avera moștenită de la tatăl său fiind estimată la circa 80 de milioane de florini.

Simeon Sina( 1810-1876), a fost unul dintre cei mai bogați baroni ai Europei acelei vremuri. Acesta a realizat numeroase investiții importante pentru a își sprijini conaționalii români din imperiu, iar totodată a făcut o mulțime de donații pentru înființarea anumitor instituții ale statului ungar precum: Societatea Maghiară de Asigurare, Creditul Agrar din Ungaria, Academia Comercială, Teatrul Național Maghiar, dar în mod special Academia Maghiară. Începând din anul 1858, Simeon Sina este membru al comitetului de direcție al Academiei Maghiare. Acesta a avut o contributie de 80 000 de florini pentru înființarea acesteia. În zilele noastre, în semn de recunoștiință, în sala cea mare a Academiei, se poate găsi portretul baronului de origine macedoromână. 

Simeon Sina a fost căsătorit cu fiica moșierului Constantin Ghyka de Desanfalva, un alt macedoromân din Ungaria. În urma mariajului i s-au născut 6 copii(5 fete și 1 băiat), dintre care doar 4(fete) au supraviețuit, averea familiei Sina împărțindu-se între cele 4 fete ale sale, amintirea sa și a generoaselor sale contribuții, rămânând o mare comoară pentru spiritualitatea românească din zilele noastre.
Sus