Luni, 22 Aprilie 2019
Luni, 22 Aprilie 2019


Compas / Cristian Sandache: Un voluntar român în armata lui Kossuth Lajos – un erou în Ungaria și SUA

Cristian Sandache: Un voluntar român în armata lui Kossuth Lajos – un erou în Ungaria și SUA

George Pomuț (Pomutz în alte scrieri) a fost vlăstarul unei familii românești din zona Brașovului, care s-a stabilit în Ungaria, la Gyula. Aici a văzut lumina zilei (în anul 1818), viitorul om de arme și diplomat. 

A urmat studii de factură militară la Viena, beneficiind de o educație aleasă, facilitată și de faptul că familia lui se bucura de o bună stare materială. În cele din urmă, învățase să se exprime fluent în 8 limbi străine, manierele sale indicându-l drept un adevărat gentleman, rafinat și echilibrat. Istoricii români consideră că educația de influență maghiară a lui Pomuț explică adeziunea lui la principiile Revoluției Maghiare din anul 1848 și mai ales opțiunea de a lupta ca voluntar în armatele lui Kossuth. 


Dincolo de această explicație, am putea adăuga faptul că legalismul maghiar al lui Pomuț se datora și principiilor pașoptismului maghiar, care (sub aspect social) erau printre cele mai evoluate din Europa vremii. 

S-a remarcat prin curaj și sânge rece, în acțiuni de mare risc, un exemplu în acest sens, fiind luptele din zona orașului Komárom. (azi în Slovacia). Devenit căpitan, va fi nevoit în cele din urmă să emigreze (după eșecul luptei maghiarilor pentru libertate), ajungând în SUA. 

Om practic, posedând geniu financiar, a reușit să se îmbogățească, devenind un prosper proprietar de pământuri. Putea să-și sfârșească zilele în tihnă, dar împrejurările Războiului Civil din SUA (1861-1865) l-au determinat să-și ofere serviciile taberei nordiste. Luptă cu temeritate și dădu dovadă de talent strategic, aspecte care-l făcură remarcat, astfel încât, fu numit ulterior general și la finalul războiului- consul al SUA în Rusia. 

George Pomuț a fost principalul negociator în cadrul tratativelor dintre SUA și Rusia, în urma cărora guvernul nord-american a cumpărat Alaska (pe un preț modest), regiune care aparținuse până atunci Imperiului Rus. 

Ultima parte a vieții lui Pomuț este învăluită în mister, în sensul că, nu a mai dorit să revină în SUA, preferând să rămână în Rusia, țară în care va muri, în anul 1882. O informație acreditează ipoteza că ar fi trăit în condiții de mare pauperitate. George Pomuț a fost (direct și contextual) fiul a trei națiuni: română, maghiară și nord-americană. Spiritul său deschis l-a făcut imun oricărei forme de șovinism. 


Statuia eroului revoluției europene din 1848 - Pomucz György (Pomutz Gheorghe) la Gyula (Ungaria)

Fair-play-ul l-a determinat să fie loial statului maghiar, viziunea democratică asupra societății, l-a împins către tabăra lui Abraham Lincoln, existând și indicii conform cărora, ar fi dorit ca Imperiul Austro-Ungar să se reformeze, în sensul acordării unei mai mari autonomii naționalităților, cu referire concretă la românii din Transilvania. Numele său a rămas în analele istoriei militare a SUA, ca un reper al valorii profesionale și etice.
Sus