Luni, 11 Decembrie 2017
Luni, 11 Decembrie 2017


Civitas / Serbia ajută-ne!In memoriam Sibinjanin Janko (Hunyadi János/Iancu de Hunedoara) Scrisoare deschisă către sârbi

Serbia ajută-ne!

[RO]


In memoriam Sibinjanin Janko (Hunyadi János/Iancu de Hunedoara)
Scrisoare deschisă către sârbi


Acum, când Europa sărbătorește 560 de ani de la bătălia de la Nándorfehérvár (Belgrad – 1456) propunem refacerea monumentului de la Zeicani (Zajkány) judetul Hunedoara. În acel loc, la 6 septembrie 1442, Sibinjanin Janko (Hunyadi János/Iancu de Hunedoara) - erou în amintirea căruia, în toată Europa bat clopotele la ora 12 - a învins armata invadatorilor turci condusă de beglerbegul Sehabeddin.
Pe monumentul („buzduganul”) doborât cu un buldozer în 1992, de patrioți neidentificați, sta scris:

„Hunyadi János tizenötezer vitézével, az 1442-iki szeptember 6-án e szorosban verte szét Sehabeddin beglerbégnek Erdélybe nyomuló nyolcvanezer főnyi hadseregét. A dicső fegyvertény örök emlékéül állíttatá ez oszlopot Hunyadvármegye közönsége a honfoglalás ezredik évében.”

În traducere:

„În acest defileu, Iancu de Hunedoara cu cei 15000 de viteji ai săi a zdruncinat la 6 septembrie 1442 armata intrusă a beglerbegului Sehabeddin. Obeliscul a fost ridicat de oamenii comitatului Hunyadvár pentru a comemora această victorie strălucită cu ocazia împlinirii a o mie de ani de la Descălecat (1896 – n.r.)”.

Inițial, monumentul vandalizat și-a pierdut podoaba caracteristică – buzduganul. Acesta a fost găsit într-o baltă, dar peste ceva timp a dispărut din nou, de astă data fără urmă. Ruinele soclului și ale treptelor – situate în proximitatea unui drum intens circulat (vechiul drum roman) și lângă un fel de parcare – au devenit refugiul celor cu necesități fiziologice stringente, transformându-se într-o … „budă publică” în mijlocul naturii, cu siguranță unicat prin faptul că „funcționează” pe ruinele monumentului unui erou despre care toată Europa civilizată vorbește cu stimă.

Societatea civilă maghiară a încercat să sensibilizeze publicul despre această situație însă fără niciun ecou. În momentul de față, celor ce nu se vor complici la modelarea memoriei colective, nu le-a mai rămas decât să adune peticele de hârtie roz și și să mai rupă din spini. Luni de zile, Asociația Clubul Media Corbul Alb a încercat să găsească sprijin pentru refacerea monumentului, însă fără rezultat.

La ultima noastră vizită la fața locului (29.08.2016) am constatat cu uimire că și ultimele bucăți turnate au fost sustrase. Ba mai mult, se încearcă distrugerea totală a ruinei, dispărând chiar și o porțiune a scării de piatră pe care cândva se urca la monument.

Alăturat, anexăm imagini ale monumentului lui Sibinjanin Janko (Hunyadi János /Iancu de Hunedoara) de la Zeicani (Zajkány – jud.Hunedoara), în prezent.

Considerăm că această personalitate a istoriei își are locul în panteonul eroilor popoarelor de trăiesc în regiunea noastră. În încercarea de a schimba după 24 de ani de stagnare inexplicabilă situația descrisă anterior, nedeamnă pentru Sibinjanin Janko (Hunyadi János /Iancu de Hunedoara) dar și pentru lumea civilizată, ne-am decis să informăm opinia publică din Serbia asupra acestei stări de fapt.

Comemorarea a 560 de ani de la Victoria de la Nándorfehérvár (Belgrad), ar putea reprezenta o cotitură în această tristă poveste.Csaba Szabó, președintele Asociației Clubul Media Corbul Alb, Cluj

Septimiu Borbil, redactor șef adjunct www.corbiialbi.ro – Cluj

    

[EN]


Help us Serbia!


In memoriam Sibinjanin Janko (Hunyadi János/Iancu de Hunedoara)
Open letter to Serbia / Serbians

On the 560th European anniversary of the Belgrad / Nándorfehérvár battle (1456) we propose to rebuild the monument from Zeicani (Zajkány) – Hunedoara county (Romania) where Sibinjanin Janko (Hunyadi János/Iancu de Hunedoara) crushed the Turkish invading army lead by beglerbeg Sehabeddin on 6th of September 1442. In the memory of this great hero bells are ringing at noon across Europe.

The monument (“the mace”) destroyed with a bulldozer in 1992 by unidentified nationalists contained the following text:

„Hunyadi János tizenötezer vitézével, az 1442-iki szeptember 6-án e szorosban verte szét Sehabeddin beglerbégnek Erdélybe nyomuló nyolcvanezer főnyi hadseregét. A dicső fegyvertény örök emlékéül állíttatá ez oszlopot Hunyadvármegye közönsége a honfoglalás ezredik évében.”
meaning

“Hunyadi János with his 15,000 men crushed in this strait on September 6th 1442 the 80,000 army of Sehabeddin berglerbeg who tried to enter Erdély. The people of Hunyad county raised this column in the memory of this heroic act at the millennial anniversary of the Hungarian Conquest (1896 – Ed. note).”

The monument first lost its main characteristic – the mace, which was found in a pond, but later disappeared again. The ruins of the pedestal and the steps – near a main road (ancient roman road) and a parking lot became a public toilet, unheard for a monument of a hero praised by the civilized world.
Hungarian civil society tried to draw attention to this situation without success. At this moment, those who do not want to be part of this memory cleansing can not only collect the papers and clean the thorns. For months, the Corbul Alb Media Club Association have tried without success to find support for rebuilding of the monument.

We found with horror during our last visit (September 29th, 2016) that even the last metal parts were stolen. Parts of the stairs which lead to the monument disappeared also in an attempt to the total demolition of the ruins.

Fresh pictures of the monument of Sibinjanin Janko (Hunyadi János /Iancu de Hunedoara) from Zeicani (Zajkány – Hunedoara county, Romania) are attached.

We consider that this personality deserves a place among the regional heroes pantheon. The public of Serbia must be informed about the shame for Sibinjanin Janko (Hunyadi János /Iancu de Hunedoara) and even for the civilized world.

The celebration of 560 years from the victory from Nándorfehérvár (Belgrad) might turn this sad story into a positive one.


Csaba Szabó, Leader of Corbul Alb Media Club Association, Cluj

Septimiu Borbil, asistant chief-editor www.corbiialbi.ro – Cluj
Sus