Luni, 23 Septembrie 2019
Luni, 23 Septembrie 2019


Civitas / România-Ungaria: „meciul” pe educație

România-Ungaria: „meciul” pe educație 

Nu știu dacӑ „meciul” ӑsta e tur-retur, sau se joacӑ numai la noi. Pentru intrarea în miezul problemei, citez câteva rânduri din www.corbiialbi.ro .

„Pe malul stâng al Crișului nefiind nici o școală maghiară, ungurii din Oradea au solicitat primăriei aprobarea înființării unei școli ungurești, botezată după Regele Sigismund de Luxemburg. Clasele maghiare ar fi fost adunate din mai multe școli mixte. Cererea a fost semnată de Asociația Pedagogilor Maghiari din România – forul cel mai competent în tematica învățământului în limba maghiară – și Bisericile Maghiare, alături de UDMR. Cererea nu a fost acceptată, evocându-se o sumedenie de motive, dintre care cea mai zgomotoasă era ”teama de segregare”. Preluarea secțiilor maghiare din instituțiile școlare Dimitrie Cantemir, Nicolae Bălcescu, Lucreția Suciu și Ioan Slavici cu scopul de a înființa din acestea o școală cu predare în limba maghiară de sine stătătoare ar fi fost o rezolvare pentru copiii maghiari din partea stângă a Crișului Repede”. 

... și de aici au apӑrut controversele, luӑrile de poziție, suspinele, indignӑrile, resemnӑrile, injuriile, trimiterea în Ungaria (…”Mergeți în Ungaria și faceți-vă acolo clase deștepților... Postat 08 Noiembrie 2018, 22:51 de firtatraian”).

Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, .........sӑ încercӑm sӑ gândim cu mintea (cât mai) limpede. 

1. Nu știu cum (strӑ)mutarea copiilor care învațӑ în limba maghiarӑ din mai multe școli din Oradea într-una singurӑ cu predare doar în maghiarӑ ar fi fost o rezolvare. Despre ce rezolvare e vorba? Înțeleg cӑ și acum, în școlile orӑdene copiii maghiari pot învӑța în limba lor maternӑ. 

2. Dacӑ se separӑ de la vârsta copilӑriei sau a adolescenței românii de unguri, înseamnӑ câ trebuie sӑ ne pregӑtim de un „meci” între cele douӑ etnii pentru cel puțin încӑ o generație de-acum încolo.

Nu credeți, stimați cititori... cӑ e mai bine ca Ildikó din clasa a VI-a și Vasile din clasa a VIII-a sӑ comunice în pauzӑ, sӑ-și împrumute un creion, un pix și apoi sӑ meargӑ fiecare la clasa lui, fiecare în universul sӑu educațional, cu limba sa maternӑ ca limbӑ de predare? Când se pot forma cele mai sincere prietenii, dacӑ nu în perioada școlarӑ? A zis cineva cӑ e obligatorie limba românӑ la toate clasele școlilor orӑdene? Dacӑ pânӑ acum s-au putut înțelege copiii din cele douӑ etnii, de ce vor neapӑrat oamenii mari sӑ-i despartӑ? Doar pentru a justifica activitatea desfӑșuratӑ de „Asociația Pedagogilor Maghiari din România – forul cel mai competent în tematica învățământului în limba maghiară – și Bisericile Maghiare, alături de UDMR” ?

3. La școlile menționate nu se poate pune și (câte) un director maghiar? Cui stricӑ dacӑ pedagogii aparținând celor douӑ naționalitӑți ar împӑrți aceeași cancelarie? 

4. Asociația „Corbii albi”, prin bibliotecile sale cu scriitori români și maghiari, face eforturi demne de toatӑ aprecierea pentru a ne cunoaște mai bine unii altora o parte din culturӑ și – de ce nu? – pe noi înșine. Sӑ nu uitӑm cӑ suntem cu toții oameni care au aceleși aspirații, necazuri și bucurii, lacrimi de fericire sau de întristare, care doresc sӑ trӑiascӑ în bunӑ armonie cu cei de lângӑ noi. Atunci de ce vrei sӑ încurajezi separarea copiilor unora de copiii altora, stimatӑ Asociație „Corbii albi”, asociație din care – cu mândrie spun asta! – fac și eu parte?

5. „Prietenia este o limbă pe care surzii o aud și orbii o pot citi”- spunea Mark Twain. Nu credeți cӑ un loc bun pentru a o întâlni e curtea școlii?
Sus