Luni, 23 Septembrie 2019
Luni, 23 Septembrie 2019


Civitas / Ce vom face dupӑ ce picӑ Dragnea

Ce vom face dupӑ ce picӑ Dragnea

Inspirat de articolul lui Szabó Csaba, care pe corbiialbi.ro se întreabӑ „ce vor face românii și maghiarii dupӑ ce picӑ Dragnea?”, încerc un fel de rӑspuns. Zic „un fel de rӑspuns” pentru cӑ sunt, de fapt, mai multe întrebӑri decât rӑspunsuri.

Oare Dragnea e „oaia neagrӑ” a României actuale? Oare e – dacӑ e... – singura oaie neagrӑ a noastrӑ? E Dragnea un punct în care se adunӑ toate relele acestei țӑri, așa cum era Ceaușescu acum trei decenii?

Cum ne-a influențat „dușmanul comun” în a ne ține mințile în amorțire și sӑ nu înțelegem cӑ rezolvarea problemelor interetnice pleacӑ de la noi toți laolaltӑ, de la toate naționalitӑțile de pe aceste meleaguri pentru care limba mamei sau locul natal înseamnӑ acasӑ?


Trebuie sӑ vinӑ cineva din exterior care sӑ dea ordin: „acum, iubiți-vӑ!” , sau „acum, urâți-vӑ!” ?
Noi, „efemeride” ce suntem, nu putem înțelege cӑ politica de la nivelul (aproape) cel mai de sus poate influența, dar tot noi, îngrijorați sau dornici de ieșirea din politicӑ sau din viața publicӑ a lui Dragnea putem avea cuvântul hotӑrâtor?

Pe bunӑ dreptate, prietenul meu Szabó Csaba se întreabӑ „Există oare un proiect de țară în care am putea crede noi, maghiarii și românii?”

Tocmai asta-i marea problemӑ pe care politicienii noștri n-o înțeleg. Justiția își va face treaba și în ceea ce-l privește pe nea Livache. Se va da un verdict final, care, pe mine, nici nu mӑ va bucura, nici nu mӑ va întrista. Dar ce se întâmplӑ cu țara asta mӑ intereseazӑ și acum chiar mӑ îngrijoreazӑ. N-avem nici mӑcar o urmӑ de proiect de țarӑ pe termen lung sau mediu. Despre drumuri proaste, cӑi ferate pe care se ruleazӑ cu 30Km/h, am tot amintit. 

Despre legile proaste care țin departe de cumpӑrӑtori producӑtorii autohtoni de legume, fructe și derivate ale acestora s-a tot spus. Acum vӑd cӑ producӑtorii de roșii le aruncӑ, neavând piațӑ de desfacere. Te duci la supermagazine și te crucești când vezi de unde vin legumele și fructele. Monumentele noastre sunt din ce în ce mai neîngrijite. Nu-s bani pentru reparații. Dar pentru mӑriri indecente de salarii sau pensii pentru unii, sunt...

Vedeți, așadar, dragi români și maghiari, dragi sași și bulgari, dragi croați și turci (și se poate continua așa mult și bine, în „pas de deux”), cӑ ori cu Dragnea, ori fӑrӑ el, nu se va schimba nimic. 

Între timp, ungurii au ajuns cu autostrada pânӑ aproape de granița cu România. Iar România, neavând posibilitӑțile lui Basarab I de la Posada (din cauza reliefului), face eforturi mari, dar de care e pe deplin capabilӑ, de a împidica pe termen lung joncțiunea. 

Sau o fi ӑsta Proiectul nostru de țarӑ ?
Sus