Luni, 16 Decembrie 2019
Luni, 16 Decembrie 2019


Catalog / Școala gimnazială „Báthory István” din Mediaș

Școala Gimnazială „Báthory István” din Mediaș este singura unitate de învățământ de sine stătătoare din județul Sibiu cu predare în limba maghiară. Este o instituție cu un număr redus de copii (115 în anul școlar 2013/2014), dar de o deosebită importanță pentru comunitate.

Prima atestare documentară a școlii datează din anul 1722, când s-a înființat o școală pe lângă mănăstirea franciscană. A funcționat ca școală confesională romano-catolică până în anul 1947, finanțarea ei fiind asigurată de Biserica Romano-Catolică, cu sprijinul părinților și al unor firme și persoane fizice, la care se adăugau contribuțiile comunităților locale din Mediaș și unele localități limitrofe.

Astfel se reușește îmbogățirea bazei materiale prin construirea unei noi săli de clasă. Menționăm că începând din anul 1896 a mai funcționat în oraș o școală confesională cu predare în limba maghiară pe strada Unirii, finanțată de Biserica Reformată.

Anul 1948 este anul reformei în învățământ, dictat de regimul comunist, care desființează școlile confesionale și în cel mai bun caz le transformă în școli de stat. Această soartă a avut-o și școala noastră. În perioada 1948-1959 a funcționat ca școală cu predare în limba maghiară sub denumirea de Școala Generală Nr. 4 Mediaș.

În anul 1959, printr-o hotărâre a Ministerului Învățământului, școala se desființează, iar elevii și cadrele didactice sunt transferate la Școala Generală Nr. 1 Mediaș. Baza materială a școlii este transferată la Școala Generală Nr. 1, cu excepția aparaturii de fizică și chimie, care s-a transferat la Școala Generală Nr. 4, care a comasat și școala confesională reformată.

În perioada 1959-1990, elevii aparținând minorității maghiare au frecventat școala în limba maternă după cum urmează: ciclul primar la școala Generală Nr. 4, iar în urma construirii cartierelor „Gura Câmpului” și „Vitrometan” au funcționat secții maghiare pentru clasele I-IV și la Școala Generală Nr. 7, respectiv la Școala Generală Nr. 8. La Școala Generală Nr. 1 a funcționat o secție maghiară atât pentru ciclul primar, cât și pentru ciclul gimnazial.

Datorită scăderii numărului elevilor, secțiile maghiare din cartierele noi au funcționat o perioadă prin învățământ simultan, iar ulterior au fost desființate: la Școala Generală Nr. 4 în 1983, iar la Școala Generală Nr. 7 în anul 1989. La Școala Generală Nr. 8 a continuat funcționarea secției maghiare până în anul 1998. În această perioadă, în conducerea școlilor unde funcționau secții maghiare reprezentarea se făcea la nivelul funcției de director adjunct.


După evenimentele din Decembrie 1989, cadrele didactice, părinții și elevii de la
secția maghiară din Școala Generală Nr. 1 au hotărât reînființarea școlii cu predare în limba maghiară în corpurile de clădire care au adăpostit mai multe secole școala confesională romano-catolică. S-a ales un nou consiliu de administrație, director și începând cu 20.01.1990 a funcționat ca școală de sine stătătoare cu denumirea de Școala Generală Nr. 10 Mediaș.

După o perioadă dificilă, în care a trebuit să se refacă infrastructura materială și logistică a noii instituții, în anul 1998, într-un cadru festiv, școala a primit denumirea de Școala cu clasele I-VIII „Báthory István” Mediaș, după numele marelui principe al Transilvaniei și rege al Poloniei Ștefan Báthory, ales principe la Mediaș.

Clădirile nu erau adecvate normelor europene, în sensul că iluminatul natural era deficitar datorită dimensiunii ferestrelor, igrasia afecta majoritatea clădirilor, iar intrarea în sălile de clasă se făcea aproape direct din curtea școlii. Datorită numărului mic de săli de clasă, învățământul s-a organizat în două schimburi: ciclul primar și clasele VII și VIII de la ciclul gimnazial au studiat dimineața, iar clasele V și VI au urmat cursurile după-amiază.


                                                               Vechea clădire 

De asemenea, spațiile în care funcționau sala de sport și biblioteca nu erau adecvate: nu aveau vestiar, respectiv sală de lectură, fiind și de dimensiuni mici; de fapt acestea s-au amenajat la demisolul corpului 3. Datorită lipsei spațiului, școala nu avea cabinete sau laboratoare. Pentru a se soluționa o parte din aceste neajunsuri, o sală de clasă a fost recompartimentată și s-a obținut un spațiu în care s-a amenajat laboratorul de informatică.

Datorită acestor neajunsuri, consiliul de administrație a făcut demersurile necesare la autoritățile locale, iar planul de amenajare prevedea mansardarea clădirilor și amenajarea curții. Amenajarea curții a și început, dar a fost întreruptă pentru că unitatea noastră de învățământ a fost cuprinsă în Programul de reabilitare a unităților de învățământ preuniversitar finanțat de Banca Mondială și Banca Europeană de Dezvoltare. În acest proiect se prevedea realizarea unei noi clădiri cu 8 săli de clasă și 2 laboratoare.

Primul impediment în realizarea proiectului a fost situația juridică a clădirii și terenurilor: după cum s-a menționat, această școală a aparținut de Biserica Romano-Catolică, care a revendicat-o, iar programul de reabilitare se realizează doar la unitățile de învățământ cu situație juridică clară, unde statul este proprietar. Din acest motiv, am făcut demersurile necesare pe lângă Biserica Romano-Catolică, Ordinul franciscanilor din România și Primăria municipiului Mediaș, având ca rezultat un schimb imobiliar între Biserica Romano-Catolică și Primăria municipiului Mediaș.

Astfel s-a clarificat situația juridică a clădirii și terenului, iar Programul de reabilitare a trecut la următoarea etapă: licitarea și realizarea proiectului.

Proiectul s-a realizat, a fost avizat de M.Ed.C. și De ISJ Sibiu, dar a fost respins de Direcția Monumentelor Istorice. Motivul: noua clădire nu păstrează stilul arhitectonic al zonei, fiind situat între două monumente istorice importante din oraș: zidul cetății și Mănăstirea Franciscană. S-au făcut noi demersuri la M.Ed.C. și la Ministerul Culturii pentru continuarea proiectului. S-a obținut un aviz favorabil cu condiția păstrării frontului corpului de clădire 1.

S-a realizat un nou proiect, care a fost avizat de organele competente. În condițiile realizării programului de reabilitare, elevii vor avea posibilitatea să studieze într-o școală la standarde europene. În februarie 2007 s-a demarat procesul de demolare, urmat de construcție. În aceste condiții, elevii și cadrele didactice trebuie să-și desfășoare activitatea într-o altă locație în așa fel încât procesul instructiv-educativ să nu fie perturbat. Conducerea școlii, cu ajutorul Primăriei municipiului Mediaș, a căutat o altă unitate școlară care dispune de spațiu excedentar.

Singura posibilitate acceptabilă de către elevi, părinți și cadre didactice a fost un corp de clădire situat pe strada Aurel Vlaicu nr. 33, la fosta Școală Militară de Aviație, care este în proprietatea Primăriei municipiului Mediaș.

Consiliul local și Primăria municipiului Mediaș au aprobat sumele necesare reabilitării clădirii. Astfel, în perioada construcției ne-am desfășurat activitatea în noua locație de pe strada Aurel Vlaicu (în perioada 2007-2010). La data de 30 octombrie 2010 a avut loc festivitatea de inaugurare a noii clădiri școlare.
    
                                                             Clădirea școlii

Am menționat faptul că Școala Gimnazială „Báthory István” din Mediaș este o școală reprezentativă. Scopul nostru este de a oferi elevilor noștri educația necesară pentru a se afirma într-o societate în continuă schimbare. Rezultatele elevilor la examenele naționale și la concursuri școlare la nivel local, județean, național și chiar internațional dovedesc faptul că nivelul educației și instruirii este pe măsura cerințelor.

De asemenea, colectivul de cadre didactice și elevii se implică în mod activ în toate manifestările comunității maghiare din localitate și județ: participă la „Zilele culturii maghiare din județul Sibiu” cu activități care atrag comunitatea locală; în fiecare an am participat la festivalul de dansuri populare maghiare „Vándorcsizma”.


                                    Formația de dansuri la festivalul „Vándorcsizma”


Un alt scop este păstrarea tradițiilor minorității maghiare; în acest scop organizăm ateliere de creație populară: ateliere de încondeiere a ouălor de Paști, ateliere de modelare în lut și croșetat lână, ateliere de prelucrare a lemnului și alte meșteșuguri tradiționale.

Acest lucru îl facem cunoscut și comunității românești și germane din municipiul Mediaș prin invitarea acestora la activități: un moment deosebit de important a fost proiectul inițiat de MEN (Călătoria mea multiculturală) la care au participat elevi și cadre didactice de naționalitate română, germană și romă din oraș și care a avut un succes deosebit.


                                            Proiectul „Călătoria mea multiculturală”

De asemenea organizăm activități cu elevii din zona municipiului Mediaș, unde există secții cu predare în limba maghiară (Dumbrăveni, Copșa Mică, Alma, Șmig, Boarta, Valea Viilor), având în vedere faptul că acestor copii le asigurăm transportul la școala noastră începând cu clasa a V-a pentru a avea posibilitatea să-și continue studiile în limba maternă (în anul școlar 2013-2014 am asigurat transportul a 27 elevi).

Pentru viitor, scopul nostru este internaționalizarea activității școlii prin implicarea elevilor și cadrelor didactice în proiecte Erasmus+ și Etwinning.


  

 

 

Sus