Luni, 16 Decembrie 2019
Luni, 16 Decembrie 2019


Catalog / Colegiul Național „Bethlen Gábor” din Aiud

În cadrul Colegiului Național „Bethlen Gábor” din Aiud învață aproape 700 de elevi, începând de la grădiniță până la nivelul studiilor liceale. Grădinița și școala primară sunt, în același timp, locul unde își desfășoară practica pedagogică elevii secției de școală normală cu profil de educatori și învățători. În cadrul liceului funcționează clase cu profil real, uman, precum și clase de profil turistic și alimentație publică. Tot în cadrul liceului există și o clasă de învățământ postliceal cu profil de asistent-manager hotelier, cu durata de trei semestre.Aproape 120 de elevi sunt găzduiți în internatul școlii. Internatul găzduiește copii începând de la vârsta de 6 ani. Elevii interni provin dintr-un perimetru cuprins între 30 și 300 de kilometri. În anul 2005, internatul școlii a fost reorganizat. Prin această reorganizare, elevii claselor V-VIII au fost grupați într-o clădire separată față de elevii claselor liceale. În cadrul internatului, acordăm o deosebită atenție supravegherii și educării elevilor. Prin sprijinul Eparhiei Reformate din Ardeal, munca celor doi pedagogi angajați ai școlii este sprijinită de doi angajați ai eparhiei.

În anul 2000 a luat ființă Fundația „Bethlen Gábor” cu scopul de a sprijini procesul instructiv-educativ din școală prin intermediul unor donații și proiecte. Unul din scopurile majore ale fundației este asigurarea de burse pentru elevi. 90% din elevii interni beneficiază de sprijin integral sau parțial prin intermediul unor donații și al acțiunii „Programul Nașilor”, prin care „nașii” sprijină material anumiți copii selectați de aceștia. Scopul principal al acestui sistem de asistare este sprijinirea copiilor înzestrați și a celor aflați în situații sociale dificile. Devine tot mai evident că prin scăderea populației școlare tot mai multe școli din mediul rural sunt în curs de desființare. În acest context, copiii din aceste școli trebuie sprijiniți pentru a-și putea continua studiile în limba maternă.Fundația „Bethlen Gábor” își propune și sprijinirea elevilor cu aptitudini deosebite. Prin intermediul unor proiecte, sprijină activitatea profesorilor și elevilor care desfășoară diferite activități în afara orelor de curs. Astfel se poate asigura funcționarea unor cercuri științifice, a formației de muzică veche, a formației de dansuri populare, a cercului de chitară și a diferitelor activități sportive. În cadrul școlii își desfășoară activitatea și o echipă de cercetași. Elevii angrenați în aceste activități au parte de o largă paletă de evenimente și activități la care participă în mod direct. Toate acestea s-au dovedit, de-a lungul timpului, foarte benefice pentru sudarea colectivului de elevi, a formării spiritului de echipă. Activitatea se desfășoară în cabinete și laboratoare bine înzestrate.Școala este o instituție de stat care își desfășoară activitatea într-o clădire ce este proprietatea Bisericii Reformate, dar este, în același timp, cuprinsă în colectivitatea școlilor confesionale ale Eparhiei Reformate din Ardeal. Prin actul naționalizării din 1948, școala a fost văduvită în mod abuziv de toate bunurile materiale care făceau din ea una din cele mai avute instituții de învățământ, capabilă să se autofinanțeze.

În 2004 a început procesul de retrocedare a bunurilor confiscate în timpul comunismului. O parte a clădirilor școlii și alte câteva imobile au intrat în posesia Eparhiei Reformate din Ardeal. Din păcate, retrocedarea nu a fost integrală, iar cele mai multe clădiri retrocedate se află într-o stare deplorabilă. După retrocedare s-au început demersurile în vederea reabilitării uriașei clădiri centrale a școlii și a altor imobile anexe. Eparhia Reformată a reabilitat cantina școlii. Conducerea colegiului, cu ajutorul banilor obținuți de la Ministerul Educației, a reabilitat clădirea grădiniței. Clădirea grădiniței este în continuare în proprietatea statului. Consiliul municipal și școala au inițiat un proiect de reabilitare susținut de Compania Națională de Investiții. După tergiversări îndelungate, s-a reușit, în sfârșit, în anul 2009 reabilitarea sălii de sport a școlii care, astfel, și-a recăpătat înfățișarea și strălucirea inițială.Reabilitarea celor trei clădiri principale mari a necesitat un proces mult mai îndelungat. Eparhia Reformată din Ardeal și Consiliul Municipal al municipiului Aiud au realizat un contract de comodat prin care imobilele școlii sunt date în folosință municipalității pe o perioadă de 25 de ani, cu condiția ca, în acest interval, municipalitatea să investească în reabilitarea clădirilor minimum sumele pe care ar fi trebuit să le plătească drept chirie pentru utilizarea lor de către școală, ca instituție de stat. Beneficiarul acestui contract este Colegiul Național „Bethlen Gábor”.

După aderarea la Uniunea Europeană, s-a ivit posibilitatea ca municipalitatea să inițieze proiecte în cadrul Programului Operativ Regional. Printr-o exemplară colaborare între școală, autoritățile locale, respectiv Eparhie s-a reușit inițierea unui proiect de reabilitare a clădirilor școlii. Costurile proiectului de fezabilitate au fost suportate de Eparhia Reformată, iar municipalitatea și-a asumat partea de contribuție proprie și concretizarea proiectului. În noiembrie 2010, proiectul a fost aprobat, astfel încât în 2012 au început activitățile de reabilitare prevăzute pentru o perioadă de patru ani. Prin acest proces se vor reabilita integral clădirile și curtea școlii, iar aceasta va fi înzestrată cu echipamente didactice moderne.

În urma unui proiect inițiat de Fundația „Bethlen Gábor” și aprobat de Ministerul Administrației și Justiției din Ungaria, s-a reabilitat sala de mese a cantinei școlii.De la înființarea sa, această instituție a fost o școală a vieții, care a promovat valorile științei și care a trebuit să lupte permanent pentru supraviețuire. Ordinea, disciplina, buna cuviință, respectul pentru înaintași sunt sădite în sufletul elevilor la fel ca și ajutorarea și protejarea celor slabi și neajutorați. Toate acestea au format, de-a lungul timpului, un anumit spirit, care a fost și a rămas caracteristic acestei școli și care a constituit totdeauna un factor de coagulare a colectivității și identității celor care i-au călcat pragul. Conducere școlii își propune să perpetueze acest spirit.

Scopul nostru este să realizăm o educație în spirit creștin, instrucție și educație la un nivel înalt, formarea și consolidarea spiritului de colectivitate. Ca îndemn pentru acei elevi și părinți care optează pentru această școală: fiecare om are în sine mai mult sau mai puțin evidente abilități și valori. În această școală ne străduim să le scoatem la suprafață și să le valorificăm.
Colegiul Național „Bethlen Gábor” trăiește de aproape 400 de ani prin elevii săi, pe care îi așteaptă și în continuare în clădirile sale în curs de renovare.

Ildikó Szőcs,
Director și președinte al Fundației „Bethlen Gábor”

Sus