Joi, 19 Septembrie 2019
Joi, 19 Septembrie 2019


CălimarăCristian Teodorescu readuce sub lumina reflectoarelor lectura ca atare, așa cum este ea: interesantă, opium pentru suflet, bucurie pentru minte, cauză și reușită personală. Face acest lucru nu bătrânește, raportat la ritmul pașilor lui Neruda spre Hradul Pragăi din secolului 19, ci într-un stil modern, potrivit timpurilor pre-postmoderne, cu fragmentare textuală minimă și evitarea intelectualizării abundente, caracteristic literaturii românești contemporane.Traducerea în românește a romanului lui Kós are unele „efecte speciale”, spectaculoase și sugestive. Personajul care vrea sӑ-și construiascӑ o așezare în munți, se gândește și la modul în care-și va asigura existența pe viitor: „Iacă, în primăvara asta vreau să sparg ogor și să semăn ovăz și apoi grîu.”Măritată din interes, femeia începe să realizeze că și-a nenorocit viața alături de bătrânul învățător și în cele din urmă se lasă în brațele unuia dintre admiratorii ei. Acesta îl numește Bovary pe învățătorul, care nu pricepe nicicum de ce i s-a pus un nume străin? Dacă veți citi romanul lui Móricz Zsigmond, intitulat ”Târg uitat de Dumnezeu” veți descoperi cine a reușit să se bucure de farmecele frumoasei soții a învățătorului!Paginile nuvelei O dată să te saturi (Egyszer jóllakni) de Móricz Zsigmond te poartă în lumea țăranilor, a păturii mijlocii și a micii nobilimi de la satele și din orășelele ungare, zbuciumate de conflicte și furtunoase crize sufletești, printr-o acuta analiză a acestei lumi, pe alocuri picturală.O parabolă frumoasă, cu mesaj subliminal și moral asupra condiției omului simplu, căruia i se bulversează viața odată ce visul mult dorit se împlinește brusc: se îmbogățește de pe o zi pe alta.„...vreo zece, douӑsprezece românce, largi în spete și voinice, îmbrӑcate de sӑrbӑtoare, cu cӑmӑși cu altițe, cu capetele înfӑșurate în basmale tivite cu mӑrgele de sticlӑ sclipitoare”,cer bӑrbați regelui, pentru cӑ ai lor au pierit în luptӑ.Maghiarii care iau în mână volumul trebuie să aibă răbdare, să scape de scenetele de acțiune inventate probabil pentru scenarii (Maiorul...), ajungând pas cu pas la perla volumului: nuvela Harmincnyolc egész kéttized (38 de grade cu 2).
Sus