Luni, 21 Octombrie 2019
Luni, 21 Octombrie 2019


CălimarăPentru cei din familie, folosirea limbii materne, prima limbӑ pe care trebuie s-o audӑ László înseamnӑ o responsabilitate acceptatӑ și transmisӑ mai departe, din generație în generație: „Pe noi apasӑ rӑspunderea moștenirii, a cuvintelor deci, cu care – în numele acestei duble nașteri – îl vom ajuta pe László sӑ vinӑ pe lume pentru a doua oarӑ și definitiv”.Da, este o mic eveniment din roman, care face trimiteri la omenie și groaza de război. România, țară neutră în război, invitată de Ungaria la popice și bere, la frontieră… Idee simplă, umană, înălțătoare. Mai târziu însă, când România atacă prin surprindere Ungaria, acești prieteni devin peste noapte inamici de moarte.Până ei mă găsesc, eu voi fi departe alături de singurii mei prieteni adăvarați, Orce, Joana Carda, Anaico, Maria Guavaira, Joachim Sassa – pe o căruță trasă de caii Pig și Al, în frunte cu câinele, în spate cu măgarul lui Lozano.Povestitorul, student ucrainean la Moscova, stӑ într-un cӑmin unde prea multele naționalitӑți, fiecare cu obiceiurile ei, nu-i fac deloc o viațӑ tihnitӑ. „Dormi [...] pânӑ când uzbecul de dincolo de perete dӑ la maximum muzica lui orientalӑ, obsesivӑ, cea scoasӑ din nimic altceva decât douӑ coarde și-un bӑț”. Sau: „...evreul de dupӑ celӑlalt perete tocmai s-a întors din raita lui de dimineațӑ prin magazine”.Un roman – așa cum am mai notat – absolut original, cu o primă parte distractivă (tragicomică), și cu a doua parte... debutând cu umor negru, înăbușindu-se însă într-o anxietate generalizată, cu aspecte depresiv-filozofice. De parcă autorul ar fi vrut să termină această călătorie nu după ora exactă din Uniunea Sovietică/Rusia, ci după Orwell, în 1984.Un roman ucrainean modern, care aleargă, își ascultă inima accelerată, alături de cititori măsurând pulsul crescând non stop. O Oksana Zabușko aproape de a intra în literatura de elită a Europei, aducând Ucrainei moderne medalii la jocurile literare sangvinice. O Wirginia Wolf ucraineană pusă pe viteza de 45 în loc de 33.Lectura antologiei îl stabilește ca leitmotiv pe Gheoghe Doja în traducere sau Dózsa György în maghiară.
Sus