Joi, 12 Decembrie 2019
Joi, 12 Decembrie 2019


CălimarăO întâmplare dintr-un sat de altӑdatӑ, sentimente omenești care nu pot fi oprite de nici cea mai îndestulӑtoare stare materialӑ și alegerea dragostei adevӑrate în detrimentul siguranței unui cӑmin în care dragostea n-a fost nicicând prezentӑ; iatӑ, în linii mari, ce ne oferӑ Móricz în nuvela „Pasӑrea cerului”.Cine citește povestirea se poate ușor mira de prea cuprinzӑtoarele stomacuri ale mesenilor. Dupӑ ultimele cuvinte ale gazdei, care sunt ultimele ale relatӑrii unui prânz boieresc cu un final tragic, nu pot sӑ spun altceva decât: sӑracii... Cu duhul!..."Mare e liniștea mare, și ție-ți spun / Dacă obosești, pe scaunul meu te pun."Ca orice minoritate trăitoare la confluență de drumuri, de imperii și de neamuri, ceangăii au o istorie aparte și controversată. Ceea ce nimeni nu poate tăgădui în ceea ce îi privește este faptul că vorbesc o maghiară arhaică, de ev mediu transilvănean probabil, și că sunt în majoritate de rit catolic. Cât despre originea lor, rar mi-a fost dat să întâlnesc o mai mare adunătură de ipoteze și teorii, mai mult sau mai puțin susținute de argumente. Teorii ce-i definesc drept rămășițe ale hunilor lui Atila, sau ale maghiarilor din Etelköz-ul originar, ca neam turcic maghiarizat, sau ca secui, cumani sau pecenegi.Cele 32 de bucăți de ziar aveau marginile negre, dovedind că cel care a realizat această capodoperă de lagăr GULAG, a trăit în apropierea minelor de cărbune. Cusătura făcută cu grijă, materialul rezistent arătau că această mică traistă avea o valoare ridicată în lagăr.Desigur, cititorii maghiari, care au citit schițele lui Barbu Ștefănescu Delavrancea - este vorba de volumul apărut în 1955 cu titlul: Novellák és elbeszélések (Nuvele și povestiri) -, își pun întrebarea: de ce lui Vlahuță îi este dedicată povestirea? De ce nu altora?Cea mai autentică observație pe marginea acestei mite zilnice se leagă chiar de persoana lui, recunoscând în schița Dincă C. Buleandră, că lucrează în avocatură, după ce-și cumpără o diploma cu 60 de lei.Tot în această schiță superbă, definește Târgoviște ca o fabrică de avocați, unde cu 12 galbeni puteai cumpăra diploma. Ba mai mult, recunoaște, că are chiar „chitanță” referitoare la această afacere.
Sus