Marţi, 16 Iulie 2019
Marţi, 16 Iulie 2019


CălimarăSărbătorile Pascale. Ce multă nevoie avem de sărbătorile sufletului. Simt că pacea venită din interior se răsfrânge și asupra minții, al intelectului atât de obosit, atât de solicitat în marea vâltoare a vieții, a sarcinilor de îndeplinit.Și dacă altă dată mă înfiora gândul de a nu rămâne cu nimic (nimic palpabil) după ce mă zbat să rezolv atâtea și atâtea lucruri, acum pot accepta acest lucru văzând în cozonacul de sărbători magia grăuntelui de grâu transformat în pâinea cea de toate zilele, în ouăle încondeiate frumusețea curcubeului, a luminii lumii răsfrânte asupra tot ceea ce există. Noțiunea de nimic primește alte valențe. Întotdeauna există ceva cu care rămânem.Eu am trăit la sat în Secuime, cu mai puține instituții de cultură, decât în marile orașe. În 1982, într-un ziar am citit despre limba esperanto. Ultima fraza mi-a stârnit cel mai mult intersul: că prin această limbă mi se vor deschide ferestre către lume, că aș putea citi cărti și reviste venite din toată lumea... Am început să mă interesez, cine cunoaște această limbă, unde aș putea găsi un manual? Așa am reușit mai întâi să fac rost de o broșură veche, mai târziu de manual și de dicționare. În 1983, Congresul Mondial de Esperanto s-a ținut la Budapesta. Acolo am avut prima dată ocazia să vorbesc cu cineva în esperanto.Artiștii, comparați de prof. Margareta-Maria Catrinu cu cei patru evangheliști din pictura lui Albrecht Dürer, au împărțit încăperea, și, alegându-și fiecare un spațiu personal de desfășurare, au împodobit-o cu felurite lucrări artistice.Această organizare oferă o plăcută senzație de echilibru, lăsând impresia unei transportări ușoare prin patru lumi diferite, cuprinse într-un mare întreg: cel al frumosului artistic.La 1848, caracterul multietnic al Banatului s-a reflectat și prin participarea cetățenilor aparținând diferitelor naționalități bănățene la evenimentele ce se profilau. Pe atunci, burghezia constituită mai ales din germani, dar și din maghiari, reprezenta majoritatea populației orașelor bănățene. Datorită dezvoltării economice ce luase avânt, toți aceștia și-au manifestat atașamentul față de Revoluția maghiară, fiind preocupați de relaxarea relațiilor cu statul, în timp ce sârbii, mânați de aspirații naționale, au fost dușmani înverșunați ai acesteia. Românii, numeroși în mediul rural au avut o atitudine nuanțată. Astfel, grănicerii bănățeni, ca de altfel toți grănicerii români s-au opus cu armele Armatei revoluționare maghiare, în timp ce populația civilă a manifestat un soi de neutralitate, preferând expectativa. În plus, pe lângă neîncrederea mai mult sau mai puțin mascată cu care priveau spre partea maghiară, românii bănățeni erau îngrijorați de acțiunile sârbilor.An de an, în luna martie, realizez că rana de la 1848 se redeschide și sângerează, spre rușinea tuturor. Din acest considerent, voi aduce omagiul meu celor căzuți în acea „însângerată primăvară a popoarelor”, evocând atitudinea românilor bănățeni, oameni ce „iartă pe femeia decăzută, aprind lumânare și pentru mântuirea sufletească a celui ce a murit în spânzurătoare, își ridică pălăria și în fața sinagogii, dar niciodată nu-l iartă pe cel ce și-a părăsit nația, religia sau numele și pentru care, după cum corect a sesizat în secolul al XIX-lea istoricul maghiar Borovszky Samu, „vorba bună prețuiește mai mult decât forța”Am observat o unitate în picturi, fiecare dintre ele purtând amprenta unui spirit arhaic, constant într-o lume marcată de schimbări. Frumusețea satului săsesc, marcat de o veche tradiție, este cuprinsă într-o manieră originală, remarcabilă prin faptul că denotă veselie și jovialitate, deși ilustrează un univers în mare parte uitat, părăsit. Decadența aceasta este împinsă la o parte de capacitatea artistică de a descoperi acel ceva etern, acel spirit care rezistă în bătălia cu timpul.Raskolnikov e în esență un tânăr idealist rănit de realitatea tulburătoare care-l înconjoară. El are așteptări mari de la oamenii pe care îi întâlnește, iar aceștia îl dezamăgesc constant. De aceea, el se izolează treptat de restul lumii, fiind incapabil să mai relaționeze eficient cu ei. În pofida acestui aspect, judecând după teoria identității sociale, protagonistul se identifică cu masa celor asupriți, a celor sărmani, având într-o anumită măsură un sentiment că aparține acestei comunițăți, însă nu ca un simplu membru, ci mai degrabă ca un lider care are rolul de a-i ajuta pe cei ce-i sunt inferiori.
Sus