Marţi, 10 Decembrie 2019
Marţi, 10 Decembrie 2019


CălimarăEu rӑmân la pӑrerea cӑ autorul a dorit ca romanul sӑ nu poatӑ fi încadrat în totalitate în niciun curent literar, în niciun stil. „Nicio artӑ” este o curgere continuӑ de amintiri, luӑri de poziție socialӑ, de duioșie, de regrete, de mândrie sportivo-patrioticӑ, de superbe fragmente de literaturӑ de cea mai bunӑ calitate. Și nu sunt sigur cӑ i-am gӑsit toate aspectele posibile acestei cӑrți…Da. Amândouă s-au născut în Franța, la 10 ani distanță (1923 Kyra Kiralina, 1932 Cuibul de vipere), și amândouă au ca suspans catartic psihoanaliza jocului ”Când pisica nu-i acasă...”.Ceea ce le face să fie adevărate surori literare, pe Silja lui Sillanpaa și Sultănica lui Delavrancea, este atitudinea lor firavă (ereditară) față de renumitul fenomen psihologic, mobbing-ul, când mulțimea încearcă să taie aripile acelor care vor mai mult, mai sus. Mulțimea, cunoscându-și puterea de a distruge, se repede asupra celor care sunt altfel, care au puterea de a încerca să se ridice moral deasupra plebei.Leimotivul care dă titlul cărții este coordonatorul care nu face nimic și care este prezent în două povestiri ,,Marele coordonator” (p. 180) și ,,Așs vrea iar anii tinereții (p. 96). În povestea ,,Aș vrea iar anii tinereții”, este vorba despre Gyula, alintat de toată lumea Puiu, care ajunge în funcția importantă în care coordonează ceva, dar nu știe clar ce. Povestitorul merge la biroul lui și îi spune versurile unei romanțe...Mai mulți ani a stat Mikes în Tekirdağ, pe care-l descrie succinct ca fiind „ unul frumos și nu-i lat pe cât de lung”. Expresia e de mai multe ori folositӑ (despre lungime-lӑțime), ca în exemplul urmӑtor : „Tabӑra iaste îndeajuns lungӑ, darӑ strâmtӑ tare”.Desigur, s-ar putea să greșesc, când caut puncte comune solide – chiar în spiritul Arhimede – între trilogia cvasi-autobiografică a lui D. H. Lawrence (Fii și îndrăgostiți respectiv Curcubeul și Femei îndrăgostite) – și volumul De ce iubim femeile ( Miért szeretjük a nőket?) al lui Mircea Cărtărescu, însă ceva totuși am dibuit, deoarece în acest volum din urmă – parcă din senin – apare o trimitere grea spre scriitorul D. H. Lawrence.Fără dar și poate, comparația – cât de superficială – situațiilor esențiale catartice ale romanelor Părinți și iubiți de D.H.Lawrence, (Szülők és szeretők) și Șatra (Karaván) lui Zaharia Stancu, pare una cel puțin curioasă. Două lumi absolut îndepărtate: minele și secolul 19 al familiei Morel din Anglia respectiv șatra plecată în bezna patimilor desenate de Zaharia Stancu pe harta războiului mondial.
Sus