Vineri, 22 Iunie 2018
Vineri, 22 Iunie 2018


CălimarăIstoriografiile naționale sunt frecvent combătute – adesea pe bună dreptate – pentru unilateralitate, tonul angajat și lipsa dialogului cu „istoriografia adversă.” Problemele de aceste gen sunt mai pregnante în cazul unor state vecine, mai ales în condițiile în care ambele au ca obiect de dispută, fie doar la nivel teoretic, un teritoriu.Sărbătorile Pascale. Ce multă nevoie avem de sărbătorile sufletului.Simt că pacea venită din interior se răsfrânge și asupra minții, al intelectului atât de obosit, atât de solicitat în marea vâltoare a vieții, a sarcinilor de îndeplinit.Și dacă altă dată mă înfiora gândul de a nu rămâne cu nimic (nimic palpabil) după ce mă zbat să rezolv atâtea și atâtea lucruri, acum pot accepta acest lucru văzând în cozonacul de sărbători magia grăuntelui de grâu transformat în pâinea cea de toate zilele, în ouăle încondeiate frumusețea curcubeului, a luminii lumii răsfrânte asupra tot ceea ce există. Noțiunea de nimic primește alte valențe. Întotdeauna există ceva cu care rămânem.
Sus