Luni, 14 Octombrie 2019
Luni, 14 Octombrie 2019


CălimarăPetőfi a simbolizat tinerețea regeneratoare a poporului maghiar, geniul său creator în cea mai impresionantă personalizare pe care-o putea oferi , pe fundalul romantismului european.Interesante sunt aspectele maghiare ale romanului, începând cu nobilii maghiari – vezi furtul cailor lui Füredi – sau uimirea lui Mitrea pe care o simte intrând cu trenul soldaților în gara din Budapesta, acoperită și gălăgioasă (ca și acum altminteri).Personajele feminine sunt caractere puternice, femei care ocupă un loc bine determinat, stăpâne pe situație. Indiferent dacă sunt cârciumărese, negustori de vinuri sau simple soții, stârnesc admirație pentru hotărârea și mintea lor ascuțită, pentru abilitatea de a manipula și de a influența mediul cu care intră în contact.Filiala va fi coordonată de criticul literar Horia Picu și Mihail Gerald Manole, având în prima fază sarcina de a căuta acei îndrăgostiți ai literaturii maghiare respectiv române, care ar accepta o carte gratuită din această arie, cu speranța că viitorul cititor va îmbogăți rubrica întitulată CĂLIMARA cu relatări sau recenzii de câte 15-20 rânduri.Vă trimitem o carte prin poștă, care rămâne cadou din partea bibliotecii, în schimb cerem 20 de rânduri recenzie/relatare de cititor. Dacă sunteți de acord, așteptăm adresa Dvs. și genul literar mai apropiat dumneavoastră. Cu stimă, Biblioteca Corbii AlbiPoezia este alcătuită din 37 de rânduri, 132 de cuvinte, este bocetul, tânguiala Mariei (Sfânta Maria) pentru fiul ei. Autorul, translatorul poeziei pe care-l putem numi primul poet maghiar, după cunoștiințele noastre, era un călugăr necunoscut, dominican. Textul ne-a rămas într-un codex din biblioteca Louvain (Belgia). Din păcate poezia probabil era mutilată, ciuntuită de o persoană „barbară”, doar prima parte o putem citi, cea care face parte din Planctul Sanctae Mariae în limba latină.Strivit între impozite, drumuri, așteptări, dezamăgiri, visări sterile și intense, chestiuni aparent mărunte (dar de maximă importanță din perspectiva sa) Joó György reprezintă o întreagă umanitate pestriță, vie, fremătătoare, adevărată sare a pământului și simbol viu al sufletului colectiv maghiar.
Sus