Marţi, 19 Iunie 2018
Marţi, 19 Iunie 2018


CălimarăEi vin din trei zone diferite ale țӑrii: Erika Mӑrginean din Transilvania, Silviu Mӑcrineanu din Dobrogea, iar Marius Dobrin din Oltenia. Cu toții au ceva în comun: empatia fațӑ de cel de altӑ limbӑ maternӑ, de altӑ confesiune religioasӑ, de altӑ culturӑ. La „Corbii Albi” și-au gӑsit locul unde se pot manifesta din plin. De data aceasta, au scris o carte, un triptic – trec peste sensul pictural al cuvântului – literar din care îi putem înțelege mai bine pe ei, ne putem înțelege mai bine și pe noi și putem fi mai toleranți cu cei de lângӑ noi care, chiar dacӑ vorbesc altӑ limbӑ, pe care nu o înțelegem, nu neapӑrat au ceva cu noi.Erzsi (Bözsi) este fata unui pădurar (gornic) maghiar, care este atrasă de tânărul Lucian. Studiind și mirându-se de tot ce este natură, Lucian se apucă de colectarea insectelor, folosind metoda acului ars, care străpungând toracele insectelor, ”le mumifică din interior”.Cartea a apӑrut în limba maghiarӑ și apoi a fost tradusӑ în românește. Poate cel care a tradus-o nu stӑpânește topica propozitiilor, rezultatul fiind: „N-am aprins nici lumina [...]”. Oare în afarӑ de luminӑ, se putea aprinde și altceva? Focul? Dacӑ am fi citit „Nici n-am aprins lumina”, de exemplu, ar fi fost ceva la care comentariile ar fi fost inutile.Kocsis descrie cu lux de amănunte o străduță dintr-un cartier, făcând o incursiune în trecutul nu prea îndepărtat, când nechezolul ținea loc de cafea, într-o cafenea numită „pefeleu”, autorul zărește pe stradă un tip – urmează descrierea, despre care știe că e Luchian, pictorul, ”în alt loc, în alt timp, în alt prezent,” și pe care îl petrece cu privirea până dispare după colțul străzii. În ziua aceea – minune – nechezolul i s-a părut cafea!Degeaba botezăm nume de străzi sau de școli cu numele Kőrösi Csoma Sándor sau îi ridicăm statui dacă nu reușim să traducem în românește dicționarul lui tibetan și să punem bazele unei catedre de tibetologie.David Flusser, cel mai documentat profesor al tematicii personalității lui Iisus, evreul de rând, a fost tradus de un fost clujean, Borsai Endre, care trăiește acum în Ierusalim.Ioan Slavici a învățat maghiara încă din copilărie, de la colegii de joacă maghiari din Șiria (Arad). Această cunoaștere a limbii maghiare i-a fost mai mult decât utilă în viață. Scriind mai corect ca și sătenii maghiari, și-a luat curaj în a se scufunda în studiul limbii maghiare, la Timișoara fiind chiar rugat de dascălul Crăciunescu ca să țină ore de maghiară pentru doi tineri români.
Sus