Marţi, 10 Decembrie 2019
Marţi, 10 Decembrie 2019


Călimară / SpectActor de Zece Ani

SpectActor de Zece Ani

Aniversările publice sunt privite adeseori ușor superior, poate din pricina unor formalisme manifestate cu astfelde ocazii.

În cazul împlinirii a zece ani de apariție a revistei ‘SpectActor’ accentul cade de la sine pe revelația existenței în durată a acestui proiect.

Într-o epocă în care efemerul pare mai degrabă regula și în care multe începuturi frumoase ajung să se destrame curând, secvențierea ritmică a unui demers de calitate nu poate decât să impună.

Mai ales pe acest segment al peisajului cultural. Este o apariție singulară ca publicație periodică editată de un teatru, tipărită, și, în general printre revistele de cultură, dedicată acestei arte.

În 2006 Patrel Berceanu, ca secretar literar al Teatrului Național craiovean, a venit cu ideea de a crea o asemenea revistă.

Și cum un poet, cum era și el, comunică bine cu un altul, așa se face că nou intratul în teatru, Nicolae Coande, a început construcția efectivă.

Din păcate de unul singur, la acel moment, pentru că Patrel s-a stins brusc, tragic, în plină maturitate creatoare.

Ușor, ușor, Nicolae Coande a structurat proiectul și i-a conturat profilul. Cu sprijinul directorului de atunci, regizorul Mircea Cornișteanu, s-a reușit a se ilustra pe hârtie, și încă una de calitate, ceea ce artiștii au creat pe scenă.

Privind retrospectiv, ‘SpectActor’ este o arhivă de lux pentru activitatea desfășurată în toți acești ani de către cei din teatrul craiovean.

Sunt cronici de la fiecare premieră, sunt comentarii prilejuite de acestea, sunt admirabile fotografii de pe scenă, din interiorul teatrului. Artistul fotograf Florin Chirea, martor constant al eforturilor de creație a celor din teatru, a oferit de fiecare dată adevărate tablouri cu scene cheie sau portrete memorabile.

La revistă au mai colaborat din postura de fotografi și Constantin Pădureanu, Doru Delureanu, Adi Bulboacă, etc.

Și dacă am amintit câteva semnături, să subliniem reușita lui Nicolae Coande în privința alcătuirii unei echipe redacționale astfel încât să fie asigurat un standard de calitate.

‘SpectActor’ este astfel nu doar un repertoar al pieselor jucate la Craiova ci și un spațiu de analiză, de critică, de aprofundare a unor teme.

Despre spectacolele trupei craiovene sau despre lumea teatrului, în general, au scris în aceste pagini critici importanți, precum: Adrian Mihalache, Cristina Rusiecki, Ileana Lucaciu, Mircea Morariu.

Dintre cronicarii craioveni, atenți și constanți urmăritori ai fenomenului teatral, care au focalizat cu diversitate asumată, chiar și în regim de critică, din mai multe unghiuri, asupra fiecărei creații, amintim pe George Popescu, Horia Dulvac, Cătălin Davidescu, Daniela Firescu, Mădălina Nica, Lia Boangiu, Marius Dobrin.

Nu au lipsit articolele de teorie teatrală, semnate cu profesionalism de Gina Călinoiu sau de Haricleea Nicolau, care au completat statutul de actrițe cu acela de cadru didactic, care au preocupări de cercetare materializate în lucrări de specialitate.

Urmărind fenomenul reprezentării teatrale, ‘SpectActor’ a căutat constant să prezinte cărțile de profil, semnificative pentru aportul lor creativ, pentru ineditul ideilor pe care le-au pus în circulație.

Redactori și colaboratori au comentat cărți de teorie, eseistică ori de istorie teatrală, cărți cu piese de teatru. Au oferit astfel informații de interes nu doar pentru publicul avizat ci și pentru cei din breasla teatrului. Amintesc aici pe Mihai Ene, Xenia Karo, Lia Boangiu, Petrișor Militaru, Luiza Mitu, Daniela Micu, Cosmin Dragoste, Anca Șerban, Toma Grigorie.

‘SpectActor’ a publicat chiar și fragmente de dramaturgie, românească sau internațională. Astfel aici a debutat dramaturgul Cornel Mihai Ungureanu, cu Ultimul dans al libelulei, aici am putut citi replici scrise de Neil La Bute (în traducerea lui Adrian Buz).

Fiecare număr de revistă a inclus și un substanțial interviu cu o personalitate, care a venit cu o creație la Craiova (ca de exemplu Yannis Paraskievopoulos, László Bocsárdi) sau care poate fi văzută pe scena Teatrului Național ‘Marin Sorescu’ (mari actori precum Valer Dellakeza, Ilie Gheorghe, Cerasela Iosifescu etc). Interviurile au fost realizate de Nicolae Coande, care a scris constant și editoriale, Corina Bărbuică, Lia Boangiu, Luiza Mitu, Mihai Ene etc.

‘SpectActor’ s-a dedicat în întregime unui eveniment de mare clasă, cum a fost creația unui monstru sacru al artei contemporane precum Robert Wilson. Acesta a montat Rinocerii, piesa lui Eugen Ionesco, prilej de racordare a lumii teatrale, a creatorilor de artă vizuală din România la un mod de reprezentare devenit de referință.

Tot în categoria evenimentelor se înscrie fiecare ediție a Festivalului Internațional Shakespeare, proiect conceput și dus mai departe de Emil Boroghină. Festival care este un alt exemplu de admirat pentru durată în calitate.

‘SpectActor’ a consacrat apariții speciale acestor ediții care au adus la Craiova spectacole de referință ale unor trupe mari de pe întreg globul. Întreaga redacție și mulți colaboratori au monitorizat de fiecare dată nu doar regalurile de pe scenă ci și dezbaterile criticilor de teatru de renume sau expozițiile de gen.

De la an la an revista și-a rafinat aspectul, devenind un adevărat obiect estetic. Machetarea este asigurată de Viorel Pîrligras, și o face cu artă.

Iar aspectul are în vedere și acuratețea redactării, monitorizată cu profesionalismde către Flori Bălănescu.

Revista a dat nume altui proiect al teatrului: ‘Întâlnirile SpectActor’. O suită impresionantă de conferințe susținute de personalități de anvergură (cu câteva excepții de confuzie), conferințe urmate de dialoguri ad-hoc între invitați și spectatori. Toate aceste întâlniri au fost prezentate în revistă, prin ceea ce au avut remarcabil.

Iar Nicolae Coande a reușit și în privința a ceea ce-i este intim legat de suflet, organizând neuitatele ‘Duminici de poezie în teatru’.

Au trecut zece ani. S-au petrecut atâtea, multe s-au schimbat. Dar ‘SpectActor’ durează în ceea ce și-a propus: să fie o voce care să rostească pentru publicul larg replici din spectacolul fără sfârșit al teatrului, să fie prin ea însăși artă.

NOTĂ:
Cele mai recente apariții se pot citi și descărca la adresa:
http://tncms.ro/spectactor.php


Sus