Luni, 18 Noiembrie 2019
Luni, 18 Noiembrie 2019


Călimară / Horia Picu: Strada Hollósy Simon din Sighet

Horia Picu: Strada Hollósy Simon din Sighet

Mӑ plimb cu mouse-ul pe strada Hollósy. O stradӑ liniștitӑ din Baia Mare, nu departe de strada Ferenczi Károly, sau de strada Ștefan Luchian, sau de Pensiunea Pictorilor, sau de Colonia Pictorilor. Mӑ ajutӑ în acest exercițiu virtual Google, cu multiplele sale posibilitӑți; dar nici universalul Google n-ar putea face nimic dacӑ n-ar exista, în realitate, cele enumerate mai sus. 

Pensiunea Pictorilor are pe fiecare numӑr de camerӑ și o plachetӑ cu numele unui pictor maghiar, care a avut legӑturӑ directӑ cu Hollósy Simon și Colonia Pictorilor înființatӑ de el, la Baia Mare. În 2016, când s-au aniversat 120 de ani de la deschiderea Coloniei, s-a luat frumoasa inițiativӑ de a personaliza camerele primitoarei pensiuni cu numele pictorilor formați la școala lui Hollósy. Eu am stat de curând în camera Károly Ferenczy...iar toate acestea sunt legate de luminoasa urmӑ lӑsatӑ pe Pӑmânt de pictorul Hollósy Simon!
       

Și acum, puținӑ punere în temӑ (nu pentru dumneavoastrӑ, doamnӑ, nu pentru dumneavoastrӑ, domnule, nu pentru dumneavoastrӑ, domnișoarӑ) pentru autoritӑțile care administreazӑ orasul nostru multipeticit. Hollósy Simon s-a nӑscut la Sighetu Marmației în 2 februarie 1857. E drept, pe-atunci Sighetul aparținea de Regatul Ungariei. 


Nu putem schimba datele istoriei. Dacӑ tot ne lӑudӑm cu Timișoara, primul oraș european cu iluminat public și spunem cӑ s-a întâmplat asta în România, deși, s-avem pardon, Temesvár se numea atunci și aparținea aceluiași Regat al Ungariei, de ce sӑ nu ne lӑudӑm local cu locul de naștere al pictorului Hollósy? 

Cât ne mai duceți cu vorba, stimate domn, stimatӑ doamnӑ? Ați promis cӑ veți face, și n-ați fӑcut... 

Unde-i strada Hollósy din Sighetu Marmației? De ce la Baia Mare se poate, iar în Sighetul actual, care s-ar rușina de el însuși de cum aratӑ dacӑ s-ar privi într-o oglindӑ, nu?

Cu prima ocazie când voi poposi la Pensiunea Pictorilor, poate voi avea posibilitatea sӑ stau în camera István Réti, sau János Thorma, cofondatori, alӑturi de Hollósy Simon a Coloniei Pictorilor.

În timp ce scriu acest articol, prin orașul care abia mai rӑsuflӑ de atâta nepӑsare și neputințӑ, trece un microbuz care anunțӑ, pentru zilele urmӑtoare, mare circ mare. 

Mai era nevoie?
Sus