Miercuri, 18 Septembrie 2019
Miercuri, 18 Septembrie 2019


Călimară / Biblioteca Româno-Maghiară: Horia Picu despre Rejtő Jenő și Carantinӑ la Grand Hotel

Biblioteca Româno-Maghiară: Horia Picu despre Rejtő Jenő și Carantinӑ la Grand Hotel 


În ʺCarantinӑ la Grand Hotelʺ, Rejtő Jenő ne duce în lumea romanului polițist, stil în care a excelat Agatha Christie. La fel ca la scriitoarea britanicӑ, se poate observa ușor o abordare asemӑnӑtoare și în romanul lui P. Howard: un loc închis în care are loc o crimӑ, rӑsturnӑri spectaculoase de situație, criminal dezvӑluit în ultimele pagini ale cӑrții.

Dacӑ Agatha Christie alege ca loc de desfӑșurare a acțiunilor trenul (ʺCrima din Orient Expresʺ) sau insula (ʺZece negri mititeiʺ), pentru P. Howard locul unde se desfӑșoarӑ întreaga acțiune este un hotel izolat. Scriitorul maghiar folosește un stil comic și misterios în același timp. Cititorul își dӑ seama imediat la ce sӑ se aștepte, din chiar primele rânduri ale romanului: ʺCând Maud se întoarse în camerӑ, din șifonier apӑru, zâmbind prietenos, un domn în pijama, cu un abajur șic din mӑtase verde pe capʺ.

      

Grand Hotel, un hotel al oamenilor cu mulți bani din Insula Bali, Indonezia, este izolat de exterior pentru cӑ se descoperӑ un caz de boalӑ contagioasӑ extrem de periculoasӑ. Oaspeții hotelului și întregul personal de serviciu sunt nevoiți sӑ stea separați de restul lumii. 

Felix, omul cu abajurul, un personaj important și simpatic al romanului, intrӑ fӑrӑ voia lui în tot felul de belele, își pierde și ʺîmprumutӑʺ haine care nu-i sunt pe mӑsurӑ. Îi contrariazӑ pe cei din jur cu ciudatele sale apariții vestimentare, dar trece cu nonșalanțӑ peste situațiile ivite. Unei doamne care-l privește, vӑzând dar neînțelegând ce arӑtare se aflӑ în fațӑ ochilor ei, Felix îi dӑ lӑmuririle necesare, care mai mult încurcӑ decât descurcӑ.: ʺAceasta este tinuta de galӑ a ordinului nostru pe timpul unei epidemii de ciumӑ...Mi-am luat-o special, în cinstea dumneavoastrӑ: fustӑ albӑ, cravatӑ închisӑ la culoare și cizme de lac cu carâmbul înaltʺ.

În hotel se ia lumina și atunci apar situațiile neașteptate, sunt trimise scrisori de amenințare, se fac dezvӑluiri, se comploteazӑ, adicӑ tot ce trebuie unui roman polițist și comic în aceeași mӑsurӑ.

Se face o anchetӑ în care sunt interogați cei care ar fi putut avea legӑturӑ cu uciderea doctorului Ranke, mai multe personaje se autoacuzӑ sau acuzӑ. E bine cӑ misterul se dezleagӑ pânӑ la urmӑ, iar douӑ personaje din cele multe ale romanului pleacӑ în voiaj de nuntӑ în Hawaii. 

Autorul nu precizeazӑ dacӑ și abajurul verde a fost luat în bagaje, dar putem bӑnui cӑ da, pentru cӑ în Hawaii e mult soare.

Și încӑ ceva: fericirea poate apӑrea oricând, chiar atunci când deschizi șifonierul!


Sus