Miercuri, 18 Septembrie 2019
Miercuri, 18 Septembrie 2019


Călimară / Horia Picu: Ciclonul blond – de P. Howard (Rejtő Jenő) și importanța vestei la un costum de varӑ

Ciclonul blond – de P. Howard și importanța vestei la un costum de varӑ

Rejtő Jenő a fost un prolific scriitor maghiar de origine evreiascӑ (Reich Jenő, pe numele sӑu adevӑrat),care a folosit pseudonimele literare: P. Howard sau Gibson Lavery cu care și-a semnat romanele. Astӑzi câteva cuvinte despre ʺCiclonul blondʺ scris de P. Howard.

Un roman polițist, plin de situații comice, de întâmplӑri care mai de care mai extraordinare, cu un mesaj clar care apare în toatӑ limpezimea lui...cristalinӑ la sfârșitul cӑrții. 

Un pușcӑriaș pe nume Hogan, ʺ...dupӑ treizeci de ani petrecuți în slujba crimei, fusese pe bunӑ dreptate scos la pensie, asigurându-i-se pe tot restul vieții casӑ și masӑ la Dartmoor.ʺ

Acest Hogan e în posesia informației unde s-ar afla un diamant în valoare de un milion de lire sterline. Ajuns în ultimele momente ale vieții, își face testamentul. ʺCe testament și-ar fi putut face un bӑtrân deținut? Trupul îi aparținea de-acum țӑrânii, sufletul-iadului, iar hainele-statului.ʺ

      

E bine totuși cӑ nu rӑposeazӑ înainte de a da informații despre locul unde se ascunde diamantul. ʺA doua zi, bӑtrânul Hogan se dӑdea huța pe inelul lui Saturn și, privind în urmӑ de la o depӑrtare de mii de ani luminӑ spre planeta noastrӑ mӑcinatӑ de indigestie, își frecӑ mâinile mulțumit: Miss Evelyn Weston era moștenitoarea unui milion de lire sterline.ʺ

Mai multe ʺechipajeʺ, cu oameni mai buni sau mai rӑi, pleacӑ în descoperirea statuetei ʺBuddha meditândʺ, în interiorul cӑreia s-ar afla diamantul. Cel mai simplu mod de a descoperi strӑlucitorul material din carbon, era urmӑrirea peste tot a lui Evelyn Weston. Norocul ei cӑ este ocrotitӑ de profesorul Bannister (echivalentul unui personaj mult mai cunoscut din zilele noastre-profesorul Langdom din romanele lui Dan Brown). 

Pentru profesorul Bannister Evelyn devine ciclonul blond. ʺeste pentru a douӑ oarӑ când îi tulburӑ liniștea apӑrând în viața lui ca o vijelie, cu strӑfulgerarea neașteptatӑ a pӑrului ei blond. Ca un ciclon!ʺ

P. Howard a scris un roman care, deși intrӑ în categoria celor polițiste, degajӑ un sentiment de relaxare, de bunӑ-dispoziție. Unul dintre personaje, un rӑufӑcӑtor, ʺ... era înalt ca de un metru nouӑzeci, predispus la îngrӑșare, chel și pe nas avea o cicatrice hidoasӑ.ʺ

Cu un aer firesc, autorul zice despre amintitul personaj cӑ ʺPӑrea un tip jovial, cumsecade, și avea toate motivele sӑ fie așa, fiindcӑ abia ieșise din închisoarea Dartmoor.ʺ

Existӑ și jocuri de cuvinte în carte. Interesant și cu mai multe subînțelesuri, Rejtő Jenő scrie:
ʺFata respira regulat, profesorul însӑ citea neregulatʺ

Neașteptate elemente de comparație folosește scriitorul. ʺGreta [...] avea în pӑr o fundӑ albastrӑ și când zâmbea pӑrea un premier japonez demisionat din jurnalele cinematografice.ʺ

Remarc apoi cu mare plӑcere vioiciunea inspirației autorului, pe care-l admir și pentru urmӑtoarea frazӑ:ʺCu zâmbetul ei amintind de statuile antice, dar care aducea totodatӑ cu simptomele oricӑrei boli mintale legate de obtuzitate, Greta așezӑ bibeloul în buncӑrul impenetrabil al încӑpӑțânӑrii ei.ʺ

O carte care meritӑ sӑ fie cititӑ. Dialogurile și situațiile neprevӑzute în care ajung personajele sunt ʺsarea și piperulʺ. Când cineva e pus sӑ descrie un personaj pus pe rele, o face astfel:ʺEra un tip înalt, cu mustӑcioarӑ, cu fața plinӑ de negi și cu cicatrice la subsuara dreaptӑ.ʺ

Când ne-am aștepta ca descrierea sӑ fie arhisuficientӑ, anchetatorul vrea sӑ afle mai multe(?): ʺVreun semn de recunoaștere bӑtӑtor la ochi nu avea?ʺ

Desigur cӑ și rӑspunsul este pe mӑsurӑ: ʺDuhnea a bӑuturӑʺ

La un moment dat, în roman se fac pregӑtiri pentru o nuntӑ. ʺLocalnicii îmbrӑcați de sӑrbӑtoare mișunau pretutindeni. Se pregӑteau pentru nunta fiicei lui Wollishoff. [...] rândașul și portarul primiserӑ un rând de haine nou-nouțe de la Mr. Rancing, iar Victoria, consoarta grӑdinarului Kratochvil, își pieptӑnase pӑrul.ʺ

Pânӑ la urmӑ, totul se terminӑ cu bine, dupӑ atâtea peripeții, chiar și prin nesfârșitele nispuri ale Saharei. Iar nouӑ, cititorilor, Rejtő Jenő, alias P. Howard ne transmite un mesaj la care avem ce reflecta:

ʺViața este aidoma vestei la un costum de varӑ: scurtӑ și fӑrӑ rost.ʺ

Putem sӑ-l contrazicem?...
Sus