Joi, 19 Septembrie 2019
Joi, 19 Septembrie 2019


Călimară / Legenda cerbului miraculos al maghiarilor

Legenda cerbului miraculos al maghiarilor

Cronica lui Anonymus: Gesta Hungarorum (sec. XII.) a fost continuată de cronicarul Simon Kézai – care învățase în Italia, devenind mai apoi preot la curtea regelui István V. (1239-1272) și notarul regelui László IV. (Kun) (1262-1290) –, Gesta Hunorum et Hungarorum

Opera lui ne-a păstrat o legendă, o poveste epică minunată despre originea popoarelor huni și maghari – legendă născută în bogatul tezaur folcloric și păstrată de tradiția populară orală. Este vorbă de un cerb miraculos, admirabil, bizar… 

Regele Ménrót/Nimrod și soția lui, Eneh aveau doi băieți, Hunor și Magor, viteji, vânători iscusiți. Într-o zi porniră din nou la vânătoare cu cei cincizeci de tovarăși de arme și deodată apăru un cerb minunat, cu coarne bogate, parcă ar fi avut o cunună, cu doi ochi negri ca diamantul, cu talia zveltă, picioare lungi, și când fugea, parcă zbura… 


Cerbul apăru și dispăru pe o poieniță, printre copaci, prin văi și dealuri, râuri, iar flăcăii după el, dar ajunși pe un teren mlăștinos, numit Meotis (Marea Azovică), dispăru fără urmă…

Flăcăii se aflau pe o insulă frumoasă, cu păduri și râuri, iarba ajungea până la brâu, copacii plini cu fructe, iar în apele râurilor mii de pești, mari și mici se jucau în lumina soarelul.

Flăcăii s-au întors acasă, iar tatăl lor a consimțit să se mute, să se stabilească pe locul, terenul bogat, să aibă o gospodărie proprie, a lor. După un timp, în urma unei rătăciri, incursiuni, pe o poieniță, cu un pârâiaș, găsiră o ceată, un grup de fete dansând, cântând, în mijlocul lor două frumoase, că la soare te puteai uita, dar la ele ba.

Hunor și Magor uitându-se unul la celălalt, flăcăii la fel, formând un cerc în jurul fetelor, fiecare au prins ocazia, adică câte o dansatoare, cântăreață, apoi în galop, s-au așternut drumului…

Fetele sărace tremurau ca varga, dar Hunor și Magor, la fel și camarazii lor, le vorbeau frumos, le-au mângâiat, încît una după alta s-au încurajat, timiditatea lor dispăru, iar toți s-au bucurat când au aflat că cele două fete erau ficele principelui alan, numit Dul, și băieții erau fiii lui Ménrót/Nimrod. 

Făcură o nuntă împărătească comună, pentru fiecare pereche, căsătoria lor fiind binecunvântată de Dumnezeu. Descendenții lor au format apoi cele două popoare-poporul hun și poporul maghiar.

Poetul János Arany bazându-se pe această legendă are o epopee, o poezie epică: Rege a csodaszarvasról – Legenda istorioară despre cerbul miraculos. Legenda a fost repovestită de scriitorul și istoricul Orbán Balázs, de Lengyel Dénes și de alții; au fost editate multe cărți, reviste cu desene pentru elevi – cu textul adaptat.
Sus