Marţi, 17 Septembrie 2019
Marţi, 17 Septembrie 2019


Călimară / Málnási Ferenc: Despre Biblioteca Corviniană

Málnási Ferenc: Despre Biblioteca Corviniană

Regele Hunyadi Mátyás (Rex Mathias,1458-1490) în a doua parte a sec. al XV-lea, avea o bibliotecă: Biblioteca Corviniană, pentru care  la ordinul regelui  se adunau manuscrise și cărți cu teme literare, istorice, mitologice, religioase, lingvistice, biologice, geografice, militare etc. scrise în limba latină, greacă, arabă, ebraică. Nici astăzi nu mai știm exact câte exemplare au fost în bibliotecă, numele căreia provenea din cuvântul corvus (latin) cu sensul holló (corb). După cum se știe, Regele Mathias avea ca blazon un corb ținând un inel în cioc. 


Mathias încă din copilărie moștenise pasiunea, patima pentru cărți, de la episcopul orădean Vitéz János,1408-1472) și de la poetul-episcop Janus Pannonius,1434-1472. Devenind rege, Mathias, în curtea regală de la Buda, angajase bibliotecari (Galeotto Marzio și băiatul lui, Antonio Bonfini, Felix Ragusanus), pictori (Attavante degli Attavanti, Francesco del Chreico), copiatori de cărți (Pietro Cennini, Barholomeo Fontio) din Italia. 

La Buda, Viena, Florența angajase cca. 30 de copiatori de codex, pictori de codex, de miniaturi… În 1476 regele se căsătorește cu Beatrix din Aragonia, care-și aduce biblioteca sa bogată la palatul regal. Pasiunea lor pentru cărți este în armonie cu tendințele si aspirațiile umaniștilor contemporani.


Administrația statelor, biserica, învățământul din acea vreme foloseau limba latină  înflorea renașterea, acest val cultural și artistic care aducea schimbări radicale în istoria omenirii, evoluția gândirii, a științei. S-au născut tipografii, biblioteci personale… Regi, domnitori, nobili, episcopi, cei care aveau putere și bani, concurau să aibă cât mai multe manuscrise, cărți tipărite… 

Biblioteca Corviniană în urma activității si pasiunii regelui, devenise mai bogată decât biblioteca lui Lorenzo „il Magnifico” Medici din Florența...

După bătălia de la Mohács (1526), Buda a fost atacată si jefuită de turci, si din păcate nici biblioteca nu a scăpat, iar în anul 1541, la reîntoarcerea turcilor cca. 650 de cărți si manuscrise antice au dispărut din bibliotecă...     

     

Cele mai multe cărți ajungeau la Constantinopol, mai târziu și la Torun (Polonia), Oxford (Anglia), Leipzig (Germania), iar 26 de exemplare au ajuns la Viena în posesia împăratului Franz Iozef.
Din tezaurul Bibliotecii Corviniana, astăzi doar 170 cărți autentice sunt cunoscute si știm unde se află, celelalte... „tabula rasa”.

In anul 2005 Bibiloteca Corviniana a reușit să fie trecută pe lista UNESCO, pentru ocrotirea si salvarea acestor bogății, adevarate podoabe universale.

Sus